<em>Foto: Peter Roek</em> AlgemeenNieuws

Wet legt handel kunstmest aan banden

De handel in en de verkoop van (ammoniumnitraathoudende) kunstmest en andere stoffen die als grondstof voor zelfgemaakte explosieven kunnen dienen wordt verder aan banden gelegd.

De Tweede Kamer neemt daarover deze week de Wet precursoren voor explosieven aan. De wet is vooral gericht op particulieren, die niet langer zonder vergunning over bepaalde kunstmeststoffen (en andere grondstoffen voor explosieven) mogen beschikken. Voor akkerbouwers, veehouders en tuinders verandert er weinig. Alleen de melding van verdachte transacties of diefstallen wordt met deze wet verplicht. Doorleveren van kunstmest mag alleen aan particulieren die daarvoor een vergunning hebben.

Gelijke regels in EU

De wet is een uitwerking van een Europese verordening uit 2013, die in september 2014 van kracht is geworden. Doel van de Europese verordening is de regels op de verkoop van stoffen die kunnen dienen als grondstof voor explosieven voor de Europese Unie in alle lidstaten gelijk te trekken.

In de wet is geregeld dat bepaalde kunstmestsoorten alleen verkocht mogen worden aan particulieren die daarvoor een vergunning hebben. Bovendien moet iedereen die in kunstmest handelt verdachte transacties, verdwijningen en diefstallen van de grondstoffen melden bij de overheid.

Vrijwillig melden

Leveranciers van kunstmest hebben al ongeveer tien jaar geleden afspraken gemaakt over het vrijwillig melden van verdachte situaties. Beroepsmatige afnemers, zoals de landbouw, zijn door de leveranciers al geregistreerd. Vorig jaar heeft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid ondernemers in de landbouw opgeroepen hun voorraden kunstmest zorgvuldig te behandelen en niet achteloos op te slaan op plekken waar geen toezicht is.

Diefstal zak kunstmest melden

Wat verdacht is moet per situatie worden bekeken. Diefstal van goederen die weinig waarde vertegenwoordigen, zoals een zak kunstmest of een fles aceton, moet worden gemeld. Maar als bij bulkoverslag een verschil van duizenden kilo’s ontstaat, is dat niet verdacht. Melden hoeft dan niet.

Een overzicht van de kunstmestprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin