AkkerbouwOpinie

Werk voor waterschap

Plekgewijs zorgt zware regen voor schade aan gewassen. Het lijkt dat ?de schade valt te beperken bij slagvaardigere waterschappen.

Eind augustus, begin september werden delen van Nederland verrast door hevige regenval en grote wateroverlast. Nederland, deltaland bij uitstek, is wel wat gewend waar het gaat om grote hoeveelheden neerslag en afvoer van water. Grote rampen in het verleden hebben ons geleerd alert om te gaan met wateroverlast en er is een grote deskundigheid opgebouwd. ‘Samen sterk tegen het water’, was altijd de leus.

Hoe kan het dan gebeuren dat in een paar dagen tijd zoveel schade ontstond aan de gewassen? Is het waterschap het contact kwijt met de belangrijkste spelers in Nederland, lees de grootste beheerders van het landoppervlakte, de boer en tuinder? Hebben alle fusies alleen maar geleid tot kostenbesparingen en niet tot verbetering van het waterbeheer?

Informatiebijeenkomst

In 2014 was er ook al veel wateroverlast en schade. Naar aanleiding daarvan hield een waterschap in het Zuidwesten een informatiebijeenkomst met boeren in het gebied. De boeren werd gevraagd mee te denken over oplossingen om schade te voorkomen.

[([002_rb-image-2692291.jpeg]:inzetgroot)]

Preventief sleuven frezen in Almkerk. Het kan schade beperken. Foto: Peter Roek

Boeren zijn bereid te helpen

De bereidheid om te helpen problemen te voorkomen bij grote neerslaghoeveelheden was er zeker. Er werd voorgesteld vaste pompen te installeren en trekkervermogen beschikbaar te stellen om tijdelijke pompen aan te drijven. Op de meeste boerenbedrijven is ruim voldoende vermogen beschikbaar. Zelfs pompen willen boeren wel zelf aanschaffen, zo bleek.

Met deze suggesties en het hulpaanbod werd echter na de bijeenkomst niets gedaan door de waterschappen. Zeer frustrerend. Zeker nu blijkt dat er in 2015 hetzelfde is gebeurd: veel neerslag in korte tijd en als gevolg daarvan veel schade.

Waterschappen zetten hulp niet in

De grote vraag is waarom waterschappen niet een grotere bereidheid tonen deze hulp in te zetten? Met moderne communicatiemiddelen kan hulp snel worden georganiseerd. Een geul graven op het land is niet de oplossing als in sommige ­gevallen het water juist uit de sloot het land op stroomt. De sloten moeten schoon gehouden worden, het peil in sloten en kanalen moet omlaag, en zo snel mogelijk. Dat vraagt coördinatie, slagkracht, bereidheid om elkaars krachten te gebruiken. Jammer dat diverse waterschappen hier geen gebruik van maken. Zij lijken het boerenbelang te veel uit het oog te verliezen.

Waterschappen verschuilen zich achter formele regels. Het weer en de neerslag laten zich echter niet sturen door regels. Je weet vrijwel zeker dat dit soort grote neerslaghoeveelheden blijft komen, alleen de datum is nog onbekend. Dat vraagt coördinatie, flexibiliteit en gebruik willen maken van de geboden hulp.

De wereld op zijn kop

Eén waterschap maakte het wel heel erg bont door te stellen dat zij zich aan de regels hadden gehouden en dat boeren zich toch kunnen verzekeren … De wereld op zijn kop, we willen toch schade voorkomen in plaats van iets afhandelen met juridische procedures!

Is het waterschap te ambtelijk geworden en staan ons nog grotere rampen te wachten?

Beheer
WP Admin