Plasdrasgebied in het Friese Raerd. - Foto: Anne van der Woude AlgemeenNieuws

Weidevogelvergoeding voor Friese boer

Friese boeren die zich inzetten voor weidevogels, maar daarvoor geen vergoeding van de provincie krijgen, kunnen steun krijgen van de Noordlike Fryske Wâlden (NFW).

Het agrarisch natuurbeheercollectief heeft geld vrijgemaakt om boeren te belonen voor hun inzet voor weidevogels.

Provincie Frysland heeft een beperkte subsidie voor boeren die ten behoeve van weidevogels hun land vernatten. De NFW wil kleinere initiatieven stimuleren en geeft boeren daarom een vergelijkbare vergoeding.

Premie voor braakland

Naast plasdras zegt de NFW ook tegemoet te komen aan agrarisch ondernemers die een strook maisland braak laten liggen. De voorwaarden voor de vergoeding zijn streng: de stroken mogen beslist niet bewerkt worden.

Plasdrasgebied in het Friese Raerd. - Foto: Anne van der Woude

Plasdrasgebied in het Friese Raerd. – Foto: Anne van der Woude

Beheer
WP Admin