In de komende weken beslissen de besturen over de definitieve belastingtarieven voor volgend jaar, waarna de meeste waterschappen rond 1 maart 2024 hun belastingaanslagen versturen. - Foto: Canva AlgemeenNieuws

Waterschapsbelasting voor boeren hoger in 2024

Boeren en bedrijven moeten in 2024 gemiddeld 5% meer waterschapsbelasting betalen dan afgelopen jaar. Dat blijkt uit een inventarisatie van de Unie van Waterschappen.

De waterschapsbelasting voor boeren varieert per waterschap. Dit hangt af van het gebied waarin ze actief zijn. Laag- of hooggelegen gebieden, stedelijk of landelijk, beïnvloeden de kosten. Ook speelt de aanwezigheid van kwetsbare natuur een rol. De hoeveelheid dijken beïnvloedt eveneens de kosten. Dit alles bepaalt de hoogte van de belasting.

De unie baseert de berekeningen voor de belastingstijgingen voor 2024 op de tariefvoorstellen die momenteel in de besturen van de 21 waterschappen ter discussie staan. In de komende weken nemen ze hierover een besluit. Rond 1 maart volgend jaar versturen ze de meeste aanslagen.

Weersextremen

Volgens de unie zijn de uitdagingen waarvoor de waterschappen staan steeds groter en moeten ze meer investeren om ‘Nederland leefbaar te houden voor toekomstige generaties’. Dat komt volgens bestuurslid Vincent Lokin door de steeds drogere zomers en er tegelijkertijd steeds vaker extreem natte periodes zijn. Hij spreekt van een ‘balanceeract voor waterschappen’ die hard werken ‘aan veilige dijken en het beperken van watertekorten en wateroverlast’.

Waterschapsbelasting voor burgers ook omhoog

Ook voor burgers wordt de waterschapsbelasting hoger. De stijging is hier groter dan bij boeren en bedrijven, aldus de Unie. “Dat komt deels door bestuurlijke besluiten, de waterschappen bepalen de tarieven”, aldus de Unie in een toelichting. Daarbij wijst de woordvoerder op de manier waarop de belasting wordt geheven. “Dat gaat op basis van de WOZ-waarde. De huizenprijzen stegen fors, die van bedrijfspanden en landbouwgrond minder, dus dat verklaart ook de mindere stijging.”

Lokin verwacht niet alleen voor 2024, maar ook voor de komende jaren tariefstijgingen om de opgaven van de waterschappen te vervullen. Dan moet worden gedacht aan waterbergingen, dijkversterkingen, het verbeteren van de waterkwaliteit en betere rioolwaterzuiveringen.

Reacties

  1. Lijkt me zinvol dat Boerderij de tariefstijging ongebouwd per Waterschap eens onderzoekt. de 5 % is een algemene gemiddelde stijging.

  2. Ongelooflijk, zo ongeveer het enigste wat de waterschappen nog doen is grond aankopen om het om te zetten naar natuur! Eigenlijk financieert de boeren hun eigen ondergang!

Beheer
WP Admin