AlgemeenNieuws

Waterschapsbelasting stijgt 3,7%

Boeren gaan volgend jaar gemiddeld 3,7% meer waterschapsbelasting betalen. Dat blijkt uit een eerste prognose van de Unie van Waterschappen (UvW).

Een landbouwbedrijf dat nu bijvoorbeeld €1.900 aan waterschapslasten betaalt is volgend jaar zeven tientjes meer kwijt.

Prognose

Bij de berekening van de gemiddelde stijging van de waterschapslasten is de UvW uitgegaan van een agrarisch bedrijf met opstallen met een WOZ-waarde van €400.000 (in 2014), 40 hectare niet- bebouwde grond en afvalwater met een vervuilingswaarde van drie vervuilingseenheden.

De UvW benadrukt dat het gaat om een prognose. Per waterschap kunnen de tarieven verschillen. De komende weken stellen de algemeen besturen van de waterschappen de tarieven vast voor de waterschapsbelastingen in 2016.

Stijging gezin minder fors

Na inventarisatie van de tariefvoorstellen zoals ze op dit moment binnen de schappen worden besproken, blijkt dat de belasting voor een gezin met een koopwoning van €200.000 in 2016 waarschijnlijk stijgt met gemiddeld €5 (1,5%). Gemiddeld betaalt een gezin volgend jaar €315 aan waterschapsbelasting.

Meer lezen over agrarisch vastgoed? Check het dossier!

Beheer
WP Admin