Waterschappen hebben dit jaar voor hun begroting € 260 miljoen meer nodig. - Foto: Twan Wiermans AlgemeenNieuws

Waterschappen heffen dit jaar ruim € 3,5 miljard

Waterschappen hebben dit jaar voor hun begroting € 260 miljoen meer nodig aan belastingen dan in 2022. Dat uit zich in hogere waterschapsbelastingen voor boeren, burgers en bedrijven.

Dat komt onder andere door de gestegen kosten die ze hebben voor energie. In totaal heffen waterschappen dit jaar ruim € 3,5 miljard, berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Voor het aanleggen of onderhouden van dijken en andere waterkeringen verwachten de 21 waterschappen dit jaar zo’n € 1,9 miljard te heffen. In dit bedrag zit ook de bijdrage van boeren die ze betalen over de landbouwgrond. Voor de waterzuivering is € 1,6 miljard nodig.

Grondeigenaren Hoogheemraadschap van Delfland betalen het meest

De lasten per bedrijf variëren per waterschap. Voor boeren is het tarief voor de categorie ‘ongebouwd’ het meest van belang: dit is het bedrag dat per hectare landbouwgrond betaald moet worden. Dit kan oplopen tot duizenden euro’s per bedrijf, afhankelijk van de hoeveelheid hectares. Het hoogste bedrag betalen grondeigenaren in het Hoogheemraadschap van Delfland: € 183,49 per hectare. In Rijn en IJssel betaal je als grondeigenaar € 58,74 voor een hectare onbebouwde grond.

Lees ook: Waterschapsbelastingen met zo’n 5,5% omhoog in 2023

Medeauteur: Lydia van Rooijen

Beheer
WP Admin