Foto: Bert Jansen AlgemeenNieuws

Waterschap Aa en Maas verwerkt maaisel tot meststof

Waterschap Aa en Maas verwerkt dit jaar (nat) slootmaaisel tot meststof met behulp van een speciaal daarvoor ontwikkelde balenpers (slootvuilpers).

Hiermee wil het schap in de zevenjarige proefperiode van afval weer wat nuttigs maken. Van ongeveer de helft van de 2.800 kilomter watergang in het gebied verwacht het waterschap de pers in te kunnen zetten. Dat meldt waterschap Aa en Maas.

Slootvuilpers

De machine perst het natte maaisel dat vrijkomt bij slootonderhoud tot handzame balen, die boeren weer kunnen gebruiken op hun land. Het voordeel van een circa 1.000 kilo wegende baal is dat deze gemakkelijker te verwerken zijn dan een ril. “Bij een ril moet steeds opnieuw maaisel opgepakt worden. Bovendien wordt door het samenpersen van nat plantenmateriaal het composteerproces versneld. Na enige tijd drogen op een verzamelplaats voor oogstresten kan het materiaal uitgereden worden over het land”, aldus adviseur watersysteem John van Berne.

Steenpuin

De pers kan echter niet overal ingezet worden. Zo bevindt zich op een aantal plaatsen in het werkgebied van Aa en Maas te veel steenpuin in de grond, wat vroeger toegepast werd om taluds te verstevigen. In het geval van zeer natte omstandigheden kan gewisseld worden naar rupsbanden. De verwachting is dat slootmaaisel van 1.100 tot 1.400 kilometer watergangen tot balen geperst kan worden.

Beheer
WP Admin