Water veroorzaakt schade, maar ook groeiexplosie AkkerbouwFoto

Water veroorzaakt schade, maar ook groeiexplosie

In Noord-Holland leidde forse neerslag tot schade, landelijk was er een groeiexplosie in gewassen

Die groeiexplosie was ook welkom, want door de kou was een achterstand van zo’n 2 weken op vorig seizoen ontstaan. Op veel akkerbouwpercelen is een harde bovenlaag gevormd door de neerslag.

Dat bemoeilijkt werkzaamheden als schoffelen. Onkruid is op veel plekken echt een probleem. Uienpercelen worden gestipt. Pootgoedtelers zijn juist positief over de selectieresultaten.

Zij zien weinig virus in het gewas, Dat staat er zowel in Noord-Holland als in Flevoland goed bij. De knolzetting is veelal begonnen, het tal lijkt goed. Tarwe staat overal heel mooi. Er zijn mooie strakke blokken te zien met lang stro.

Zie ook de video die gemaakt is bij akkerbouwer Peter Holster:

Beheer
WP Admin