Foto: Peter Roek AlgemeenNieuws

VVD: zorg dat vakbonden bij PAS-overleg blijven

De VVD wil dat staatssecretaris Martijn van Dam de veehouderijvakbonden blijft betrekken bij de overleg over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De vakbonden zijn verbolgen over hoe EZ met aan de PAS gekoppelde reservemaatregelen omgaat.

De VVD-fractie in de Tweede Kamer dringt er bij staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) op aan om de veehouderijvakbonden NMV, NVV en NVP te blijven betrekken bij het overleg over het Programma Aanpak Stikstof.

Aanleiding voor de oproep van kamerlid Helma Lodders is de brief die de drie vakbonden vrijdag schreven aan de staatssecretaris, waarin ze melden dat ze deze week niet meedoen aan het geplande overleg over het PAS.

Drie agrovakbonden boos over aanpak EZ

De vakbonden van pluimveehouders, melkveehouders en varkenshouders zijn verbolgen over de manier waarop het ministerie een reservepakket aan maatregelen op tafel heeft gelegd, terwijl nog niet eens duidelijk is of die maatregelen nodig zijn.

Vorig jaar heeft toenmalig EZ-staatssecretaris Sharon Dijksma het Programma Aanpak Stikstof ingevoerd, dat bedoeld is om aan de ene kant voor stikstof gevoelige Natura2000-gebieden te beschermen en aan de andere kant de bedrijfsontwikkeling binnen de Natuurbeschermingswet mogelijk te maken.

EZ wil lijst met maatregelen voor als PAS onvoldoende werkt niet vrijgeven

Staatssecretaris Sharon Dijksma  heeft voor de invoering van het PAS zowel schriftelijk als mondeling in de Tweede Kamer gemeld dat zij een pakket van maatregelen achter de hand houdt, voor het geval het nieuwe beleid niet voldoende werkt.  In een brief van 1 mei vorig jaar meldde ze dat ze een lijst met mogelijke maatregelen voor de landbouw, de transportsector, de industrie en de havenbedrijven en het buitenland heeft laten maken, waarvan op dat moment nog niet duidelijk was hoe effectief ze zouden zijn. Het ministerie wil die lijst  niet vrijgeven, evenmin als de aangekondigde analyse. Volgens een woordvoerder van de staatssecretaris maakt die lijst deel uit van het overleg met het bedrijfsleven.

‘Laat veehouders eerst even op adem komen’

Bestuurder Marion Logenberg van de Nederlandse Melkveehoudersvakbond zegt dat de ergernis vooral zit in de manier waarop het ministerie het pakket aan reservemaatregelen heeft gepresenteerd en het tijdstip waarop dat gebeurde. “Als er extra maatregelen nodig zijn, moet je eerst de huidige maatregelen evalueren.” Volgens Logtenberg hebben de veehouders tijd nodig om even op adem te komen. “Wij willen best overleggen, maar de manier waarop het nu gaat lijkt er op dat we niet mogen overleggen, maar dat we worden bijgepraat over wat het ministerie wil.”

De Nederlandse Melkveehoudersvakbond zegt dat de ergernis vooral zit in de manier waarop EZ het pakket aan reservemaatregelen heeft gepresenteerd en het tijdstip waarop dat gebeurde.

De veehouderijvakbonden verwijzen naar het akkoord dat in maart 2014 is gesloten tussen het ministerie en het landbouwbedrijfsleven. Daarin verplicht het landbouwbedrijfsleven zichzelf tot de vermindering van de uitstoot van ammoniak, terwijl het ministerie de garantie geeft dat daarmee ook de ontwikkeling van de landbouw wordt gewaarborgd. Toen dat akkoord werd gesloten, was het pakket aan extra maatregelen er nog niet. Daartoe heeft de staatssecretaris begin vorig jaar pas besloten, toen bleek dat de commissie voor de milieu-effectrapportage voorzag dat de staatssecretaris geen maatregelen achter de hand had, als de gemaakte afspraken of het uitgestippelde beleid niet effectief zouden zijn.

Beheer
WP Admin