Foto: Roel Dijkstra AlgemeenNieuws

VVD wil goedkopere NVWA en minder strenge EU-regels

De VVD pleit in haar verkiezingsprogramma onder meer voor een NVWA die goedkoper en in het weekend werkt, het niet langer strenger invoeren van Europese richtlijnen, het schrappen van regels die ondernemers hinderen en een open blik op genetische modificatie.

Het zijn bekende punten die in de interne discussie stand hebben gehouden.De VVD presenteerde het programma vrijdagochtend. Het programma moet kiezers verleiden op 15 maart 2017 voor de partij te stemmen. Het programma stelt €10 miljard aan lastenverlichting in het vooruitzicht. Ook pleit de VVD onder meer voor het verkorten van loondoorbetaling bij ziekte voor bedrijven tot 25 werknemers en meer tijdelijke contracten voor langere duur.

‘Antibioticagebruik in heel Europa aan banden leggen’

Op landbouwgebied moet Nederland wat de VVD betreft het voortouw nemen, om het Europese beleid om te vormen tot een landbouw- en voedselbeleid waarin de thema’s voedselveiligheid en voedselzekerheid centraal staan. Antibioticagebruik in de veehouderij moet niet alleen in de Nederlandse landbouw aan banden worden gelegd, maar in heel Europa.

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid moet volgens de partij niet langer de ‘klassieke landbouw subsidiëren’, maar inzetten op innovatieve, hoog productieve en efficiënte landbouw. Zo wordt genoeg voedsel geproduceerd en blijft er voldoende ruimte over voor recreatie en natuur, waardoor Europese subsidies en regels kunnen worden geschrapt, aldus de VVD.

‘Kwekersrecht van vitaal belang’

De partij noemt het kwekersrecht van vitaal belang voor de veredelaars in Nederland. Octrooien op planteigenschappen worden wat de VVD betreft buiten de deur gehouden.