De lijst met vroege gewassen is onderdeel van de uitvoeringsregeling gebruik meststoffen. - Foto: Canva, beeldbewerking AlgemeenNieuws

Vroege bemesting mogelijk voor 69 gewassen

Akkerbouwers kunnen vrijwel alle gewassen die volgens gangbare landbouwpraktijk voor 16 maart gezaaid of gepoot worden, bemesten.

Dat blijkt uit de ontwerplijst met 69 gewassen die zijn aangemerkt als vroege gewassen. Deze lijst is verzonden naar Tweede Kamer. Akkerbouwers hebben daarmee een week voor de start van het vroege uitrijseizoen voor dierlijke mest duidelijkheid welke gewassen ze wel en niet mogen bemesten.

Bekijk onderaan dit artikel de lijst met 69 gewassen die zijn aangemerkt als vroege gewassen

Uitrijperiode mest op bouwland verschoven

De lijst met vroege gewassen is onderdeel van de uitvoeringsregeling gebruik meststoffen, waarin onder andere de uitrijperiode voor dierlijke mest op bouwland wordt verschoven van 16 februari naar 16 maart. Landbouwminister Piet Adema zegt de regeling uiterlijk 14 februari te publiceren, zodat deze 15 februari definitief van kracht wordt.

Uitbreiding lijst gewassen vroege bemesting

In totaal mag op 69 gewassen vroege bemesting worden aangevraagd. Vanwege de langdurige onduidelijkheid over het beleid deelde LTO eerder een conceptlijst met haar leden. Daar stonden 52 gewassen op. Het ministerie van Landbouw heeft daar 17 gewassen aan toegevoegd. Het gaat vooral om eiwitrijke gewassen en een verdere specificatie van toegelaten koolsoorten.

Sluitkool van de lijst gewassen geschrapt

Op de lijst staan de meeste gangbare akkerbouwgewassen: aardappelen, granen, uien, suikerbieten en graszaad, naast diverse kruiden en koolsoorten. De laatste aan de lijst toegevoegde gewassen zijn veldbonen, tuinbonen, erwten, gras-klaver, graszoden, kapucijners, linzen, luzerne, pronkbonen, rabarber, rodekool, schorseneren, sjalotten, snijrogge, savooiekool, spitskool, wittekool en Chinese kool, terwijl sluitkool als gewasgroep van de lijst geschrapt is.

Lees verder onder het kader

Ontwerplijst vroege teelten

 • Aardappelen
 • Andijvie
 • Anijs
 • Asperge
 • Blauwmaanzaad
 • Bloemkool, productie-
 • Boerenkool
 • Bonen, veld-
 • Bonen, tuin-
 • Boomkwekerij gewassen
 • Bol- en knolgewassen in de sierteelt (m.u.v. tulp)
 • Bospeen
 • Broccoli
 • Chinese kool, productie-
 • Dille
 • Echinecea
 • Erwten
 • Fruitteelt
 • Gras-klaver
 • Grasland
 • Graszaad
 • Graszoden
 • Haver
 • Kapucijners (en grauwe erwten)
 • Kervel
 • Knoflook
 • Komijn
 • Koolrabi
 • Linzen
 • Lupine
 • Luzerne
 • Mais geteeld overeenkomstig de biologische productiemethode
 • Meerjarige bloemisterijgewassen
 • Paksoi
 • Peterselie
 • Peulen
 • Plantuien
 • Prei (zaai- en productie-)
 • Pronkbonen
 • Raapstelen
 • Rabarber
 • Radijs
 • Rodekool, productie-
 • Rode bieten/Kroten
 • Selderij, productie-
 • Schorseneren
 • Sjalotten
 • Sla, productie-
 • Snij- en trekheesters
 • Snijrogge
 • Savooiekool, productie-
 • Spinazie, productie-
 • Spitskool, productie-
 • Suikerbieten
 • Suikermais onder folie
 • Tijdelijk grasland
 • Valeriaan
 • Vaste planten
 • Venkel
 • Vlas (vezel-, olie-)
 • Voederbieten
 • Waspeen, productie-
 • Wintergranen
 • Winterkoolzaad
 • Wittekool, productie-
 • Zaaiuien
 • Zomerbosui
 • Zomergranen
 • Zomerkoolzaad

Ontwerplijst Rustgewassen

 • Afrikaantjes (Tagetes)
 • Beemdlangbloem
 • Blauwmaanzaad
 • Bloemmengsel (randen)
 • Boekweit
 • Bruine bonen
 • Korte (groente)teelten, of vroeg geoogste gewassen of in voorkomend geval een combinatie van beiden, gevolgd door een vroeg ingezaaid onbemest vanggewas (inzaai voor 1 september)
 • Dahlia
 • Droge erwten
 • Engels raaigras
 • Festulolium
 • Gerst, winter-
 • Gerst, zomer-
 • Granen, overig
 • Gras-klaver
 • Grasland, blijvend
 • Grasland, natuurlijk
 • Grasland, tijdelijk
 • Graszaad
 • Graszoden
 • Haver
 • Italiaans raaigras
 • Karwijzaad
 • Klaver, rode
 • Klaver, witte
 • Kolen (rodekool/wittekool/spruitkool)
 • Koolzaad
 • Koolzaad, winter (ook boterzaad)
 • Koolzaad, zomer (ook boterzaad)
 • Kruiden, zaadgewassen
 • Lelie (1e jaar van meerjarige teelt)
 • Lijnzaad niet van vezelvlas (olievlas)
 • Lupinen, niet bittere
 • Luzerne
 • Miscanthus (olifantsgras)
 • Narcis (1e jaar van meerjarige teelt)
 • Peterselie, productie-
 • Pioen (1e jaar van meerjarige teelt)
 • Quinoa
 • Raapzaad
 • Raketblad (Solanum sisymbriifolium)
 • Rand, grenzend aan blijvend grasland of een blijvende teelt, hoofdzakelijk bestaand uit blijvend gras
 • Rand, grenzend aan blijvend grasland of een blijvende teelt, hoofdzakelijk bestaand uit tijdelijk gras
 • Rand, grenzend aan bouwland, hoofdzakelijk bestaand uit blijvend gras
 • Rand, grenzend aan bouwland, hoofdzakelijk bestaand uit tijdelijk gras
 • Rietzwenkgras, anders dan voor industriegras
 • Rietzwenkgras, industriegras
 • Rogge (geen snijrogge)
 • Roodzwenkgras
 • Rustgewas mengsel, waarbij het mengsel voor minimaal twee derde uit een of meer rustgewassen uit deze lijst bestaat
 • Snijrogge
 • Soedangras/Sorghum
 • Soja
 • Spelt
 • Tarwe, winter-
 • Tarwe, zomer-
 • Teelten voor zaaizaad en vermeerdering, bijvoorbeeld spinazie, bloemzaadgewassen, groenbemesters (zoals rietzwenkgras, Engels raaigras, Italiaans raaigras, gekruist raaigras en Westerwolds raaigras, bladrammenas, gele mosterd en Japanse haver).
 • Teff
 • Timothee
 • Triticale
 • Tuinbonen
 • Veldbeemdgras
 • Veldbonen
 • Vezelhennep
 • Vezelvlas
 • Vogelakkers
 • Westerwolds raaigras
 • Zonnekroon
Beheer
WP Admin