Foto: Ruud Ploeg PluimveeNieuws

Vrije-uitloopei raakt status kwijt na 16 weken ophok

Eieren van vrije-uitloopkippen kunnen als vrije-uitloopeieren worden verkocht, zolang de kippen niet langer dan 16 weken zitten opgehokt bij een ziekteuitbraak. Dat heeft de Europese Commissie besloten.

De afwaardering van vrije-uitloopeieren zal niet langer per bedrijf, maar per koppel of stal worden toegepast. De versoepeling van de regels was in juli al aangekondigd.

Vorig jaar kwam een groot aantal pluimveehouders in de problemen, doordat de ophokplicht langer duurde dan de regels voor vrije-uitloop toelieten. Daardoor werden hun eieren afgewaardeerd. Eieren werden afgezet op de markt voor scharreleieren of als industrie-eieren.

Schadepost van € 11 miljoen

Dat leverde volgens een berekening van Anevei een schadepost op van € 11 miljoen. De Nederlandse Europarlementariërs Bas Belder (SGP/ChristenUnie), Jan Huitema (VVD) en Annie Schreijer-Pierik (CDA) hebben zich eind vorig jaar in het Europees Parlement sterk gemaakt voor de aanpassing van de regels.

Vanuit de pluimveeorganisaties is een sterke lobby uitgevoerd om de regels te versoepelen. Minister Carola Schouten zegt in een reactie blij te zijn dat Brussel de regels heeft aangepast. “Dit is belangrijk nieuws voor de betrokken pluimveehouders.”

De ophokplicht duurde het afgelopen vogelgriepseizoen 22 weken. De nieuwe Europese regel wordt zaterdag van kracht.

Beheer
WP Admin