Vragen en antwoorden over fosfaatrechten AlgemeenAchtergrond

Vragen en antwoorden over fosfaatrechten

Onlangs organiseerde Boerderij een webinar over het wetsvoorstel Fosfaatrechten. Boeren stelden LTO en Accon AVM veel vragen over dit onderwerp. Lees een samenvatting en kijk het webinar terug.

Boerderij organiseerde met medewerking van adviesbureau Accon AVM en LTO Nederland een webinar voor melkveehouders over fosfaatrechten. Centraal stond het wetsvoorstel. Tijdens deze ­online studiebijeenkomst konden de deelnemers de sprekers horen en zien en vragen stellen, die deskundigen live beantwoordden. Een samenvatting van de vragen en antwoorden:

Hoe zeker ben ik van mijn rechten als ik vandaag mijn koeien verkoop en ik tot vandaag aan alle voorwaarden voldoet?

U moet op 1 januari 2017 een agrarisch bedrijf hebben om voor fosfaatrechten in aanmerking te komen. Het lijkt dus verstandig om nog wat vee aan te houden. Op basis van het wetsvoorstel lijkt het voldoende alleen jongvee aan te houden. Maar de wet is nog niet definitief, dus er is altijd een (klein) risico dat enkel jongvee niet telt.

Wanneer is het wetsvoorstel definitief?

De verwachting is dat de Tweede Kamer het wetsvoorstel kort voor of net na het herfstreces behandeld (tweede helft van oktober). Daarna wordt de bespreking in de Eerste Kamer ingepland. Dat zal november of december worden. Definitieve data voor zowel bespreking in de Tweede als in de Eerste Kamer moeten nog gepland worden. De korting wordt in juli 2017 bepaald en wordt effectief in 2018. De algemene verwachting is dat de Kringloopwijzer in 2018 kan worden toegepast.

Als ik wat meer koeien in code 120 (vleesvee) plaats, hoef ik geen fosfaatrechten aan te kopen?

U mag pas koeien op code 120 zetten als u ze niet meer melkt en ook niet meer gaat melken.


Ik ben pas op 1 april 2015 begonnen met melken. Mijn gemiddelde jaarproductie is daarom veel lager. Wat betekent dit?

Er wordt in uw geval teruggerekend naar de gemiddelde productie per koe per jaar. Als er pas vanaf 1 april 2015 melkvee is dan is de gemiddelde veebezetting ook lager.

Per 1 januari 2017 moet je agrarisch ondernemer zijn om rechten te krijgen. Is een actief relatienummer en KvK-nummer voldoende?

In 2015 toen de nieuwe betalingsrechten werden geïntroduceerd is de term agrarisch ondernemer ook genoemd. Hierbij was een actief relatienummer en Kamer van Koophandel-nummer voldoende. Dit is geen garantie dat RVO het op dezelfde manier toets. U doet er goed aan uw bedrijf zo veel mogelijk in de benen te houden tot de rechten zijn toegewezen.

Waarom mag geen BEX of Kringloopwijzer gebruikt worden bij het verwerven van fosfaatrechten?

De Kringloopwijzer is nu nog onvoldoende geborgd. Daar wordt door de sector hard aan gewerkt. De verwachting is dat hierover binnen 1 à 2 maanden duidelijkheid is.

Vervallen de fosfaatrechten wanneer er geen nieuwe derogatie meer komt?

Als er geen derogatie komt, is er vanuit derogatievoorwaarden geen reden om fosfaatrechten in stand te houden. De sector wil op dat moment afschaffing van het stelsel. Uiteindelijk zal dit echter een politieke keuze zijn.

Op welke momenten is het mogelijk bezwaar te maken tegen de toegekende fosfaatrechten?

Een bezwaar kunt u maken na de toekenning. Nu kunt u alvast een zienswijze indienen als blijkt dat uw gegevens niet goed geregistreerd staat bij RVO. Dat moet voor 1 oktober. Er komt een formulier om knelgevallen te melden, verder is er nog niets bekend over de procedure.

Hoe kan ik een zienswijze indienen terwijl nog niet zeker is hoeveel rechten ik krijg?

Het gaat voor 1 oktober om een reactie op de brief van RVO. Zodra de Wet is aangenomen zal RVO beschikkingen versturen met de toedeling van de hoeveelheid fosfaatrechten per bedrijf. Deze beschikking staat open voor bezwaar en beroep. Als u voor 1 oktober geen zienswijze hebt ingediend, hoeft dat geen invloed te hebben op de mogelijkheden voor bezwaar en beroep.

Waarom moeten fosfaat rechten fiscaal aftrekbaar worden?

Inzet vanuit LTO is dat er in ieder geval een einddatum in de wet komt, zodat er op zeker moment bepaald kan worden of het stelsel nog wel doelmatig is. Met een einddatum zullen rechten ook fiscaal aftrekbaar worden.

Mijn fosfaatproductie op 2 juli is niet hoger dan mijn fosfaatproductie in fosfaatreferentiejaar 2013. Mijn bedrijf is bijna grondgebonden. Hoe wordt hier naar gekeken?

Fosfaatproductie is niet van belang bij de toekenning van fosfaatrechten. Het gaat om de fosfaatproductie van de veestapel op 2 juli 2015 ten opzichte van de plaatsingsruimte voor fosfaat op de grond in 2015.

Kan een verhuurder van grond bij verkoop van fosfaatrechten hier een deel van opeisen?

LTO is van mening dat de rechten toebehoren aan de pachter. Uiteindelijk zal hier door jurisprudentie duidelijkheid over moeten komen.

Ik heb koeien uitgeschaard. Krijg ik die fosfaatrechten terug?

Nee, de rechten worden aan de houder toegekend dus aan degene bij wie de dieren zijn ingeschaard.

Ik heb begin 2015 3 maanden lang melk door de mengvoerwagen gemengd om superheffing te verminderen en de krachtvoerkosten te verlagen. Wat nu?

Met een berekening kun je aantonen dat de melkproductie in 2015 hoger was dan de melk die u heeft afgeleverd aan de fabriek. U kunt dit onderbouwen met de kilo melk die u per dag heeft gevoerd. Let hierbij wel op dat de melkproductie in 2015 dan hoger uitvalt. Dat betekent dat u ook genoeg ruimte in uw bemestingsplan moet hebben om de toename van mest te verantwoorden in 2015.

Wordt iedereen generiek gekort ongeacht of je nu fosfaatoverschot hebt in 2015 of niet?

Ieder wordt generiek gekort. De extensieve bedrijven krijgen extra fosfaat toegekend voor dat er generiek wordt afgeroomd. Per saldo worden de extensieve bedrijven hierdoor minder gekort. Hiervoor wordt gekeken naar de fosfaatproductie in 2015.

Wanneer zijn de fosfaatrechten verhandelbaar?

De rechten zijn verhandelbaar zodra ze toegekend zijn. Dit is naar verwachting in 2017.

We hebben een tak meststieren. De kilo fosfaat die de stieren produceren tellen mee voor het fosfaatoverschot, maar niet voor de fosfaatrechten. Als we nu stoppen met deze tak meststieren en daardoor geen fosfaatoverschot meer hebben, wordt dan onze korting op de fosfaatrechten verlaagd?

Zoals nu bekend is, wordt het overschot bepaald over het jaar 2015. U hebt hier geen invloed meer op.

Wij gebruiken 80 hectare en hebben 120 hectare in bezit. Sinds vorig jaar staan ze op mijn RVO als zijnde verhuurd. Kan ik deze hectares aan merken als hectare voor fosfaatruimte zodat we mogelijk in een andere korting vallen?

Dit kan helaas niet. Het gaat om de fosfaatruimte voor grond die is opgegeven in de gecombineerde opgave 2015.

Valt aanvang nieuwbouw stal (voor 2 juli 2015) ook onder ‘bouwwerkzaamheden’ onder knelgevallenregeling?

Nee, het gaat er om dat op datum 2 juli 2015 minder dieren aanwezig zijn door de bouwwerkzaamheden, dieren die er wel geweest zouden zijn als er niet gebouwd was. Er wordt dus teruggekeken naar het verleden en niet naar de toekomst.

Ben ik een knelgeval als minimaal 5% van mijn koeien aanwezig waren op de referentiedatum?

Zo staat het nu wel in het wetsvoorstel. Denk bijvoorbeeld aan een startend bedrijf. Daar is geen of nauwelijks referentie in het verleden. Dus kun je deze ook niet toetsen aan 5% afwijking. Het advies is u aan te melden als knelgeval.

Hoe wordt gekocht of geïmporteerd melkvee net voor 2 juli 2015 behandeld?

Daar werkt het ministerie nog aan.

Gaan rechten bij bedrijfsoverdracht 100% over naar de opvolger?

Bij een bedrijfsoverdracht in familieverband wel. Buiten de familie vindt er wel afroming plaats.

Wat wordt precies verstaan onder grondgebonden?

Grondgebonden betekent: Fosfaatproductie veestapel 2 juli 2015 is kleiner dan plaatsingsruimte fosfaat op grond vermeld in de gecombineerde opgave 2015.

Beheer
WP Admin