Koeien aan het voerhek. - Foto: Herbert Wiggerman AlgemeenNieuws

Voergroep Zuid zet opnieuw meer voer af

Voergroep Zuid heeft de eigen afzet van mengvoerders afgelopen jaar zien stijgen met zo’n 6% naar 635.423 ton. Dit gebeurde in een markt waarin de totale mengvoerafzet met circa 4% kromp. Daarmee is de onderneming een van de middelgrote voerbedrijven die weet te profiteren van dalende volumes bij grote spelers als ForFarmers en Agrifirm.

Het volume loonproductie en grondstoffen daalde fors met 28% naar 94.873 ton. Dit is volgens een woordvoerder een gevolg van de hoge grondstofprijzen. Door de hoge prijzen nam het animo voor dit soort activiteiten duidelijk af. De totale afzet van voer en grondstoffen door Voergroep Zuid daalde licht met nog geen half procent naar 730.296 ton. Het aantal leden steeg van 535 naar 604.

De cijfers van Voergroep Zuid zijn al een tijdje openbaar, maar werden recent nog eens op een rijtje gezet in het eigen Coöperatiemagazine. De omzet nam afgelopen jaar met 26% toe naar ruim € 311 miljoen. Dit is vooral een gevolg van de sterk gestegen prijzen van grondstoffen en energie, en de daardoor gestegen voerprijzen. Het bedrijfsresultaat daalde met 60% naar € 704.000.

Leden bijstaan in moeilijke markt

De coöperatie geeft aan er in 2022 alles aan te hebben gedaan om de leden bij te staan in de moeilijke markt met sterk gestegen voer- en energieprijzen. Dit door zo scherp mogelijke voerprijzen in rekening te brengen en kostenstijgingen slechts deels door te berekenen. Mede hierdoor valt het bedrijfsresultaat fors lager uit ten opzichte van 2021. De onderneming is van mening dat er gezien de omstandigheden ‘redelijk’ is gepresteerd.

Dankzij hogere marktprijzen, groei in marktaandelen en kostenbeheersing presteerde de businessgroepen Voer & Grondstoffen en Retail beter dan gebudgetteerd. Het rendement uit de deelneming in Rivez Zuiderhuis was lager dan het tot doel gestelde budget. De financiële dienstverlener had last van economische tegenwind. Door gestegen personeelskoten en extra ICT-kosten, in combinatie met teruglopende inkomsten uit financieel advies en lagere premie-inkomsten, was het resultaat minder dan verwacht. Er zijn inmiddels maatregelen aangekondigd om de winstgevendheid te verbeteren.

Opvallende daling aantal personeelsleden

In de cijfers is een opvallende daling zichtbaar van het aantal personeelsleden. Het aantal fulltime medewerkers daalde van 280 naar 225. Dit is volgens de woordvoerder simpelweg een gevolg van de afronding van de fusie van Zuiderhuis met Rivez juridisch. Daardoor telt een deel van het personeel niet meer mee op de lijst van Voergroep Zuid.

Naast de fusie nam Voergroep Zuid per 30 december 2022 de handelsactiviteiten van Veevoederhandel Van der Steijn over. Deze onderneming leverde hoofdzakelijk voer aan vleesveebedrijven. Het voer voor de circa zestig nieuwe klanten wordt inmiddels geleverd vanuit de fabriek in Oirschot.

Miljoenenbonus

Voergroep Zuid is een regionale veevoercoöperatie in het zuiden van Nederland. Afnemers van de producten zijn boerenbedrijven in de regio’s Brabant, Limburg, Gelderland en België. Daarnaast exploiteert de onderneming acht Welkoopwinkels en een Praxis. Voergroep Zuid heeft een minderheidsbelang van 40% in Rivez Zuiderhuis.

De niet-voeractiviteiten leveren volgens de onderneming jaarlijks een mooi rendement op. Geld dat volgens het coöperatiebestuur en de directie ten goede moet komen aan de loyale leden van de coöperatie. Daarom kondigde het bedrijf eind vorig jaar aan om onder loyale leden een bonus van € 4 miljoen over haar voerafzet van de afgelopen vier jaren te verdelen. Ook is er een loyaliteitsbonus voor de voerafzet in de toekomst. Op deze manier wil de coöperatie trouwe leden extra belonen.

Beheer
WP Admin