Foto: Van Assendelft Fotografie AlgemeenNieuws

Vertrouwensloket: toename problemen reële zorg

Het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren noemt het een reële zorg dat ze de komende tijd meer situaties gaan aantreffen op veehouderijbedrijven waar problemen zijn met het dierenwelzijn. Dit als gevolg van de politieke onduidelijkheid voor de sector.

Afgelopen jaar kreeg het loket 108 meldingen. Dat waren er iets minder dan in 2021. Wel zijn zowel de ernst als het aantal recidieven (bedrijven die al eerder zijn gemeld) toegenomen. Jeannette van de Ven, voorzitter van het Vertrouwensloket, geeft aan dat dat laatste erop wijst dat aandachtsbedrijven moeite hebben om er weer bovenop te komen. “Dat vind ik een zorgelijke ontwikkeling, zeker ook in het licht van de regels en onzekerheden die nog op de veehouderijsector afkomen”, zegt Van de Ven.

Niet moedwillig verwaarlozen dieren

Het loket benadrukt dat geen sprake is van moedwillig verwaarlozen van dieren, maar dat verminderde dierzorg vaak een teken is dat er problemen zijn op het bedrijf van financiële of sociale aard. Dierverwaarlozing is dan vaak het laatste signaal.

Bij het Vertrouwensloket kunnen erfbetreders en burgers zich melden als zij zich zorgen maken over de situatie ergens. Je kunt er vragen stellen, en er zijn teams beschikbaar om te helpen als ergens problemen zijn met dierenwelzijn. Het loket is opgericht door sectororganisaties.

Hulp om probleem op te lossen

Het loket geeft advies en probeert boeren te helpen met het oplossen van de problemen. Het loket geeft situaties door aan de NVWA wanneer er sprake is van ernstige misstanden of wanneer de melding niet gaat over landbouwhuisdieren, maar krijgt andersom ook een deel van zijn meldingen vanuit de NVWA wanneer zij een situatie treffen waarbij een veehouder graag hulp en advies wil.

Van der Ven verwacht dat het Vertrouwensloket de komende tijd meer dan ooit nodig is. Zowel vanwege de regelgeving die er op boeren afkomt, als vanwege bezuinigingen die boeren moeten doen om de hoge energieprijzen.

Beheer
WP Admin