Pluimveeondernemer Erik Weel heeft in Middenmeer samen met zijn broer vleeskuikenbedrijf Meerkip. - Foto: Henk Riswick PluimveeNieuws

Verplaatsing Het Kippenhok weer vertraagd

De verplaatsing van pluimveebedrijf Het Kippenhok in Middenmeer is weer uitgesteld. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het bestemmingsplan ‘Verplaatsing Pluimveebedrijf Het Kippenhok v.o.f.” vernietigd en de gemeente Hollandse Kroon opgedragen een nieuw bestemmingsplan op te stellen.

De Afdeling bestuursrechtspraak had het beroep van De Faunabescherming tegen dit bestemmingplan gegrond verklaard op het punt dat de gemeenteraad geen beoordeling had gemaakt van de gevolgen van het bestemmingsplan voor de Natura 2000-gebieden. Het beroep van 2 ‘omwonenden’ werd niet-ontvankelijk verklaard.

Pluimveeondernemer Erik Weel heeft in Middenmeer samen met zijn broer vleeskuikenbedrijf Meerkip. - Foto: Henk Riswick

Pluimveeondernemer Erik Weel heeft in Middenmeer samen met zijn broer vleeskuikenbedrijf Meerkip. – Foto: Henk Riswick

Pluimvee-ondernemer Erik Weel reageert gelaten op de uitspraak. “Het betekent weer een jaar vertraging. Dat is heel jammer, maar zo werkt het nu eenmaal in dit land. We moeten ons neerleggen bij het recht. Maar ik houd wel het einddoel in zicht: verplaatsing.”

Weel startte in 2005 een procedure voor uitbreiding van zijn vleeskuikenbedrijf aan de Tussenweg. Enkele jaren later veranderde hij zijn plannen in bedrijfsverplaatsing om ruimte te maken voor de glastuinbouwgebied Agriport. Hij wil aan de Alkmaarseweg een bedrijf vestigen voor 550.000 vleeskuikens.
Voor de realisatie van die plannen moet ook nog de WNb-vergunning voor het nieuwe bedrijf onherroepelijk worden. De behandeling van hoger beroep tegen deze vergunning is aangehouden wegens vragen van de Raad van State aan het Europees Hof over de Programmatische Aanpak Stikstof.

Beheer
WP Admin