Foto: Hans Prinsen AlgemeenNieuws

Vergunningverlening mogelijk vertraagd door fout RIVM

De verlening van natuurvergunningen loopt mogelijk vertraging op door foute emissiefactoren in het rekenmodel Aerius van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Het RIVM meldt dat een actualisatie van het systeem langer op zich laat wachten. Aanvankelijk was het de bedoeling om de update van het systeem op 22 november uit te brengen.

De update is vertraagd door de fout die is ontdekt bij het maken van de lijst van top-100 ammoniakuitstoters. Daarbij bleek dat niet voor alle varkens- en pluimveestallen de juiste emissiefactoren waren gebruikt. De update van Aerius wordt pas doorgevoerd als zeker is dat voor pluimvee- en varkensstallen de juiste emissiefactoren in het systeem zitten. “Hier wordt achter de schermen hard aan gewerkt”, aldus het RIVM.

Omdat bij de vergunningverlening gebruikgemaakt wordt van de gegevens uit Aerius, liggen de vergunningprocedures nu stil in afwachting van de nieuwe versie van het systeem. Bij de aanvraag van een vergunning moet gebruikgemaakt worden van de gegevens die ook gelden als de aanvraag wordt behandeld.

Berichtgeving afwachten

Het RIVM zegt dat elk jaar de vergunningprocedures stilliggen in verband met een update van Aerius. “Zodra de nieuwe releasedatum bekend is, wordt duidelijk wat het uitstel betekent voor toestemmingverlening. Het advies is daarom om voor nieuwe vergunningaanvragen nu nog geen berekeningen te maken en nadere berichtgeving af te wachten.”

Lees meer over het stikstofbeleid

Beheer
WP Admin