RundveeNieuws

Vergunningplicht dreigt voor weidegang

Den Haag – De Raad van State lijkt erop aan te sturen dat de koe in de wei een Natuurbeschermingswetvergunning (NB-vergunning) nodig heeft. Dat is af te leiden uit een uitspraak van de hoogste bestuursrechter in een zaak van een Limburgse melkveehouder.

De Raad van State spreekt het niet met zoveel woorden uit, maar jurist Franca Damen van Linssen Advocaten zegt dat uit de uitspraak volgt dat beweiding en bemesting in een NB-vergunning moeten worden opgenomen.

Zo’n vergunning wordt in principe afgegeven als er sprake is van een situatie die al lang zo is.  Dat is echter heel moeilijk aan te tonen. Damen zegt dat het logisch is te veronderstellen dat door de regels voor uitrijden van mest en de daardoor verminderde ammoniakuitstoot de stikstofbelasting is verminderd, maar de Raad van State gaat daar in haar uitspraak niet op in. Daar komt bij dat op dit moment geen modellen bij haar bekend zijn waarmee de stikstofbelasting op de natuur van de koe in de wei of weidebemesting kan worden berekend.

De uitspraak is uitgelokt door de Mobilisation for the Environment (MOB), een milieuorganisatie die de stikstofbelasting op kwetsbare natuur bestrijdt. Er lopen nog honderden soortgelijke procedures van MOB in andere provincies.

SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf heeft Kamervragen gesteld over de uitspraak. Hij vreest dat de uitspraak grote gevolgen heeft en dat er straks tot op perceelsniveau berekeningen moeten worden gemaakt. “Dat is niet te doen. We moeten voorkomen dat de vergunningverlening weer op zijn gat komt te liggen. Laat de koeien in de wei met rust.”

“Dit kan niet waar zijn”, zegt Kees Romijn, LTO-vakgroepvoorzitter melkveehouderij. “Als dit wel waar is, vraag je je af hoe ver we in het Natura 2000-moeras kunnen zakken.” LTO gaat de uitspraak van de Raad van State analyseren voor er verdere uitspraken over te doen. Vooralsnog gaat Romijn ervan uit dat het ‘gezonde verstand’ het gaat winnen.

Lees meer over het stikstofbeleid

Beheer
WP Admin