AkkerbouwOpinie

Vergroeningspuzzel

De opties om vergroening in te passen zijn talrijk. Bekijk de regeling en zoek wat het best past op úw bedrijf.

Luzerne is vanwege zijn diepe beworteling een interessant gewas, want het is structuurverbeterend. De diepe beworteling zorgt voor leven in de grond tot onder de bouwvoor. Het houdt de bodem open, andere gewassen profiteren daarvan. Daarnaast is opname van dit eiwitgewas in het bouwplan vanaf 2015 het overwegen waard, nu het wordt meegeteld bij de invulling van de vergroening van de ecologische aandachtsgebieden (Ecological Focus Areas ofwel EFA). Met luzerne doe je aan vergroening, werk je aan het behoud van je bodem én haal je ook nog eens een tarwesaldo.

Als we kijken naar hoe de onderhandelingen begonnen – met de verplichte 7 procent groene braak – dan kun je zeggen dat de huidige 5 procent flexibel in te vullen vergroening niet per se een groot onheil is dat de akkerbouw treft. Het had echt veel erger gekund; tot aan afschaffing van de hele bedrijfstoeslag aan toe.

Het is ook maar hoe je het bekijkt. Zeg je dat je wordt verplicht om 5 procent van je bedrijfsoppervlakte te vergroenen, maar dat daar een brutovergoeding van rond de €2.400 per hectare tegenover staat (de vergroeningspremie van €120 hectare over al je hectares) óf zeg je dat je ineens een tegenprestatie moet leveren voor een toeslag die je toch al kreeg?

Het wordt hoe dan ook een heel gepuzzel om als akkerbouwer met een minimum aan land- of saldo­verlies te voldoen aan de vergroeningsverplichting. Het is ingewikkeld omdat er nogal wat mogelijkheden en vragen zijn. Blijft het luzernesaldo hetzelfde als de interesse ineens toeneemt? Mag een akkerbouwer op dure, vruchtbare klei elders wat hectares goedkope, slechte zandgrond kopen of huren om daar aan zijn vergroeningsverplichtingen te voldoen? Is het verstandig op dit punt allianties met collega’s aan te gaan?

Er is overigens nog tijd genoeg om voor de invulling van de EFA de goede keuzes te maken. Eerst de regeling eens goed doorlezen, en dan kijken wat het best past.

Beheer
WP Admin