PluimveeNieuws

Vergoeding voor vermeerderaars en broederijen

Den Haag – Broederijen en vermeerderingsbedrijven krijgen een vergoeding voor het verlies dat ze geleden hebben doordat ze broedeieren en kuikens niet hebben kunnen afzetten door beperkingen rond de vogelgriepuitbraak. Dat heeft staatssecretaris Sharon Dijksma woensdagavond besloten na overleg met vertegenwoordigers van de broederijen en de vermeerderaars.

De vergoeding is gebaseerd op de prijs die door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland wordt getaxeerd, verminderd met de restwaarde die de bedrijven nog hebben kunnen beuren. De vergoeding komt uit het Diergezondheidsfonds, dat deels door het bedrijfsleven en deels door het rijk en de Europese Unie wordt gevuld. De vergoeding geldt niet voor eieren of kuikens die voor de export bestemd waren.

Staatssecretaris Dijksma zegt dat ondertussen op ambtelijk en politiek niveau volop druk uitgeoefend wordt op buitenlandse afnemers, om de grenzen weer open te krijgen.

Over de omvang van de vergoeding is nog niets bekend. De vergoeding heeft voorlopig betrekking op de periode van 20 tot 29 november.  Het ministerie gaat ervan uit dat ondernemers binnen enkele weken duidelijkheid hebben. Voor de periode daarna geldt geen vergoeding, omdat de redenering is dat ondernemers dan genoeg tijd hebben gehad om op de nieuwe situatie in te spelen.

De maatregelen voor de compartimentering en de vervoersbeperkingen blijven voorlopig van kracht. Zoals het er nu uitziet zal er eerst maandag opnieuw gesproken worden over versoepeling van de regels, maar vertegenwoordigers van de sector zijn er niet gerust op dat het ministerie dan al bereid is tot versoepeling.

Bij het overleg is woensdagavond onder meer gesproken over de logistieke problemen die ontstaan bij voorbeeld met het vervoeren van voer. Doordat vrachtwagens de grens van het compartiment niet over mogen, moet voer worden overgeladen. Dat probleem ontstaat doordat niet in alle compartimenten het geschikte voer wordt geproduceerd.

Een dreigend probleem wordt de verwerking van uitgelegde hennen. De enige slachterij in Nederland in Dronrijp heeft daarvoor een te lage capaciteit en de export naar Belgie ligt geheel stil. Volgens Eric Hubers, voorzitter van de vakgroep pluimveehouderij van LTO Nederland, is daar onvoldoende over nagedacht. Hij is blij dat er nu wel een regeling is getroffen voor de vleeskuikens, die via speciale corridors vanuit Zuid-Nederland mogen worden afgevoerd naar slachterijen in het westen.

Tijdens het overleg is zorg geuit over de situatie op eendenbedrijven. Staatssecretaris Dijksma heeft besloten bedrijven met eenden extra te screenen op aanwezigheid van het virus. Van eenden is bekend dat ze drager kunnen zijn van het H5N8-virus, zonder dat ze daarvan ziek worden.

Dijksma zei woensdagavond dat de gehele pluimveesector hard wordt getroffen. “Voor broederijen en vermeerderaars in het bijzonder.” Volgens haar kan met de nu getroffen vergoedingsregeling “de pijn voor de ondernemers worden verlicht, al zal de overheid nooit alle economische schade als gevolg van vogelgriep kunnen vergoeden. Daarom doe ik er alles aan om de vogelgriep zo snel mogelijk te bestrijden.”

Lees het laatste nieuws en achtergronden over vogelgriep

Beheer
WP Admin