<em>Foto: Mark Pasveer</em> AkkerbouwNieuws

Verbod glyfosaat kost akkerbouwer geld

Een verbod op het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat kost de Duitse akkerbouwer jaarlijks €29 tot €109 per hectare, afhankelijk van het bouwplan en de bedrijfsvoering. Dat heeft de Universiteit van Göttingen berekend, meldt de Duitse site AgrarHeute.

De toelating van glyfosaat loopt af in de EU op 30 juni, waarna het middel vanaf 1 januari 2017 niet meer mag worden gebruikt, tenzij Brussel tot overeenstemming komt over een herregistratie. Daar is op dit moment nog geen zicht op.

De Universiteit van Göttingen heeft 2 bedrijfsvoeringen doorgerekend. In de eerste variant ploegt de akkerbouwer, in de andere past hij niet-kerende grondbewerking toe. Als de boer ploegt, dan leidt een verbod op glyfosaat tot extra kosten voor de onkruidbestrijding. De universiteit berekent die op €29 tot €32 extra per hectare per jaar in een bouwplan met koolzaad-tarwe-gerst. De teler moet duurdere en selectievere onkruidbestrijdingsmiddelen gebruiken en wellicht vaker het onkruid te lijf gaan met de wiedeg.

Bij niet-kerende grondbewerking overstappen op ploegen

Bij de variant met niet-kerende grondbewerking kan de boer ervoor kiezen om over te stappen op ploegen. Het ploegen gaat de vorming van onkruid tegen. De universiteit berekent de extra kosten dan op €56 tot €89 per hectare per jaar. Zeker het eerste jaar nadat de akkerbouwer weer gaat ploegen, zijn extra bespuitingen of grondbewerkingen nodig om het onkruid de baas te blijven.

Als de akkerbouwer doorgaat met niet-kerende grondbewerking, dan zijn de extra kosten bij een glyfosaatverbod het hoogst. Die lopen op naar maximaal €191 per hectare per jaar.

Minder opbrengst door meer onkruid

Vooral het verwijderen van vorstongevoelige groenbemesters is zonder glyfosaat een groot probleem. Ook hardnekkige onkruiden zijn veel lastiger te bestrijden als de akkerbouwer niet ploegt. Onder ongunstige omstandigheden kan dat ook nog eens maximaal 10% opbrengst kosten bij bieten en mais vanwege de grotere concurrentie van onkruid. In droge jaren leiden de extra grondbewerkingen tot het versneld uitdrogen van de grond. Ook dat kost opbrengst.

Beheer
WP Admin