Partner
Foto: Barenbrug RundveePartner

Verbeter bodemvruchtbaarheid na maisoogst

De teelt van mais onttrekt veel organische stof aan de bodem. Het verlies aan organische stof kan direct na de maisoogst worden aangevuld door inzaai van een goede groenbemester. Hiermee houdt u de bodemvruchtbaarheid van uw grond op peil.

Wat doet organische stof:

  • Legt waardevolle nutriënten vast in de bodem. Deze bodemvoorraad komt ten goede aan het volgende gewas. Ook bij de bemestingsbeperking volgens de nieuwe mestnorm is deze bodemvoorraad een welkome aanvulling.
  • Zorgt voor een goed vochtvasthoudend vermogen. Dit voorkomt droogteschade aan het gewas.
  • Verbetert de bodemstructuur. Zuurstof is hierdoor beter beschikbaar voor de wortels en het risico op wateroverlast wordt beperkt.

Welke groenbemester?

Grasgroenbemesters zijn bijzonder effectief voor herstel van het organischestofgehalte. Uw bouwplan is bepalend voor de keuze van de groenbemester. Bij ‘mais na mais’ kiest u een specifiek graszaadmengsel voor 1-jarige groenbemesting. Maar na ‘mais in een wisselteelt’ biedt het grasmengsel voor 2- of 3-jarige groenbemesting naast organische stof ook extra ruwvoer.

SoilCover
1-jarige groenbemester en vanggewas:

Lage zaadkosten per hectare;

Betere opkomst dan standaard grasgroenbemesters;

Snelle gewasontwikkeling;

Vroege eerste snede voor ruwvoerwinning in het voorjaar is mogelijk;

Samenstelling voor late inzaai:
specifieke rassen met snelle kieming en vestiging bij lage temperaturen en de hoogste norm voor kiemkracht en kiemenergie.

➤  Klik hier voor meer informatie over SoilCover

GreenSpirit 2-jarig Productiegras
2-jarige groenbemester en voedergras:

35% hogere grasopbrengst dan blijvend grasland.

➤  Klik hier voor meer informatie over GreenSpirit 2-jarig Productiegras

GreenSpirit 3-jarig Productiegras
2- of 3-jarige groenbemester en voedergras:

15-25% hogere grasopbrengst dan blijvend grasland;

Geschikt voor lichte beweiding.

➤  Klik hier voor meer informatie over GreenSpirit 3-jarig Productiegras

Grasgroenbemester SoilCover en GreenSpirit Productiegras zijn te koop bij de GreenSpirit-dealers. Vind een dealer bij u in de buurt.

Beheer
WP Admin