Partner
Rode klaver heeft eigenschappen die veehouders belangrijk vinden: opbrengend vermogen, tolerantie tegen droogte en lange levensduur. - Foto: Barenbrug RundveePartner

Minder input, meer ruwvoer van je maaiweides? Kies voor rode klaver

Ken jij de voordelen van rode klaver in je grasland al? Grasklaver-maaiweides leveren meer eiwitrijk ruwvoer op dan puur gras met een lagere input. Daarnaast is rode klaver minder droogtegevoelig en verbetert het de bodemstructuur. Dit heeft een langdurig positief effect op het bodemleven en de bodemvruchtbaarheid.

Het is daarom ook geen wonder dat de belangstelling voor rode klaver enorm groeit. Barenbrug heeft afgelopen najaar onderzoek gedaan bij melkveehouders naar het gebruik van rode klaver. Wat blijkt? Meer dan de helft van de ondervraagden teelt al rode klaver en van diegenen die dat nog niet doen, heeft drie op de vier voornemens om in de toekomst rode klaver te zaaien. In dit artikel delen we onze ervaring voor een succesvolle grasklaverteelt.

Graslandmanagement bepaalt levensduur klaver

Eigenschappen van rode klaver die veehouders belangrijk vinden zijn: opbrengend vermogen, tolerantie tegen droogte en lange levensduur. Wat deze laatste eigenschap betreft, zeggen drie op de vier dat ze behoefte hebben aan rode klaver met een langere levensduur. Met goed graslandmanagement optimaliseer je de levensduur van klaver in je grasland. Daarnaast speelt de keuze van de klaver die je zaait een belangrijke rol. De zogenoemde mattenklee-types hebben een lange levensduur. Daarom zit in het klavermengel Duet een mattenklee-type.

Kies een goed zaaimoment

Allereerst is het belangrijk een grasklavermengsel te zaaien aan het eind van de zomer. Klaverzaden hebben een bepaalde mate van warmte en vocht nodig om te kiemen en zich te vestigen. Augustus en september zijn daarom ideale maanden. Maar ook in het late voorjaar zaaien of doorzaaien na de eerste snede is prima mogelijk mits je voldoende vocht hebt. Tegenwoordig kan dit ook worden ondervangen met beregenen.

Bemest spaarzaam

Wil je kunstmest toedienen aan een grasklaverweide voor een betere voorjaarsopbrengst? Strooi dan maximaal 100 kg N per hectare wat je verdeeld over de eerste en tweede snede. Durf de kunstmestkraan gerust nog verder dicht te draaien. Drijfmest kan het hele jaar uitgereden worden. Rode klaver benut het fosfaat en kali dat hierin aanwezig is.

Maai zware snedes

Daarnaast is het raadzaam om je gras te maaien als er meer dan 3.500 kg droge stof per hectare staat bij de eerste snede. Gemiddeld mag het maai interval wat later liggen bij gras klaver dan bij 100% gras. Wat betreft hergroei trekken gras en rode klaver hierna samen op zodat er ook in de volgende snede weer veel rode klaver aanwezig is.

Maaihoogte cruciaal voor klaver

Belangrijk aandachtspunt bij het maaien is de maaihoogte. Maai je grasklaversnede op een minimale hoogte van 7 centimeter. Wanneer je korter maait is het moeilijker voor klaver om opnieuw uit te groeien tot een bladrijke plant. Beperk ook het aantal rijbewegingen op het land. Rode klaver kan namelijk slecht tegen berijden. Laat klaver met rust bij natte omstandigheden. Met deze aandachtspunten zal er meer rode klaver in je weide blijven.

Risicospreiding met mengsel

Klaver blijft langer in een weide aanwezig blijft en geeft een hogere opbrengst wanneer je een mengsel van klavers zaait. Meerdere klavers betekent meer risicospreiding bij zaai, oogst en wisselend management. Nieuw in het klavermengsel Duet is de combinatie van 30% witte en 70% diploïde als tetraploïde rode klaver. De witte klaver vult in een rap tempo de kale plekken in het geval van uitval van de rode klaver. De witte klaver in Duet is grootbladig, past goed in maaipercelen en haalt nagenoeg de zelfde opbrengst als rode klaver. Met Duet is hoge opbrengst door de unieke samenstelling verzekerd.

Beheer
WP Admin