Partner
Foto: Barenbrug RundveePartner

Keuze vanggewas: leren van afgelopen jaren!

Het onderzaaien van een vanggewas op het moment dat het maisgewas zich sluit, is door maistelers de meest gekozen oplossing. Toch is deze optie niet het meest succesvol vanwege het gebrek aan vocht in deze periode. Je vanggewas gelijktijdig zaaien met mais of nazaaien, heeft de grootste kans van slagen.

Je vanggewas gelijktijdig met de mais inzaaien heeft voordelen, maar de keuze van je vanggewas is hierbij belangrijk. Niet ieder vanggewas is namelijk hiervoor geschikt. De praktijkervaringen met Proterra Maize zijn zeer positief. Inzaaien van Proterra Maize gelijktijdig met de mais biedt je de volgende voordelen:
• Voldoende vocht en licht voor goede beginontwikkeling.
• Onkruidbestrijding mogelijk door resistentie tegen gewasbeschermingsmiddelen.
• Eén werkgang; voorkomt beschadiging aan kwetsbare maisplanten.

Hoogste productie van organische stof met Proterra Maize

Onderzoek op proeflocatie Vredepeel (onderdeel van Wageningen University & Research) toont aan dat Proterra Maize de meeste bovengrondse en ondergrondse biomassa produceert van alle groenbemesters. Proterra Maize is daarmee een ideaal mengsel om de vruchtbaarheid van de bodem te verbeteren. Het vanggewas is speciaal ontwikkeld voor gelijktijdige inzaai met snijmais, maar je kunt er ook voor kiezen Proterra Maize te zaaien bij vroege onderzaai.

Intermezzo (onderzaai) en Soilcover (nazaai)

Voor veehouders die toch een vanggewas willen zaaien wanneer het maisgewas zich sluit, heeft Barenbrug Intermezzo. Intermezzo bevat verschillende rassen met Italiaans raaigras die vooral geselecteerd zijn op de vorming van ondergrondse massa. Voor nazaai heeft Barenbrug Soilcover, een mengsel met Italiaans en Westerwolds raaigras met een hoge kiemenergie dat zich ook bijzonder snel ontwikkelt bij lage temperaturen.

Advisering en verkoop

Wil je meer weten over Proterra Maize? Neem dan contact op met jouw Barenbrug-dealer. Klik hier voor een Barenbrug-dealer bij jou in de buurt.

Beheer
WP Admin