Foto: ANP AlgemeenNieuws

Vella staat derogatie voor andere gewassen toe

Karmenu Vella, EU-commissaris van milieu, sluit derogatie op gewasniveau niet uit. Dat blijkt uit beantwoording van vragen van europarlementariër Annie Schreijer-Pierik (CDA).

Vella zegt dat het verruimen van de bemestingsnormen van dierlijke mest voor specifieke gewassen kan, mits het niet leidt tot een verhoogde uitspoeling van mineralen. Hiervoor moet wetenschappelijk zijn aangetoond dat deze gewassen in combinatie met specifieke landbouwpraktijken en bodem- en klimaatomstandigheden ook voor voldoende stikstofopname zorgt.

Gewassoort belangrijke voorwaarde bij derogatie

Bij de bestaande derogaties is de gewassoort een belangrijke voorwaarde. Bij de Nederlandse derogatie geldt de voorwaarde dat bedrijven minimaal 80% grasland moeten hebben. Bij sommige derogaties in andere landen mag wintertarwe ook meegeteld worden voor het areaal stikstofbehoeftige gewassen.

Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, gaf eerder al aan dat ze in Brussel wil proberen om ook derogatie te krijgen voor de normen voor dierlijke mest bij wintertarwe en om ook de dunne fractie van varkensmest te mogen gebruiken op derogatiebedrijven.

Lees meer over mest

Beheer
WP Admin