Foto: Mark Pasveer AlgemeenNieuws

Veestapel stoot meer stikstof uit en minder fosfaat

De stikstofuitstoot van de veestapel steeg in het eerste kwartaal van dit jaar, terwijl die van fosfaat daalde. Dat blijkt uit de kwartaalmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Beide waarden zitten onder de geldende productieplafonds voor stikstof en fosfaat voor de totale veestapel.

De fosfaatuitstoot van de totale veestapel daalde met 1,3% naar 146,3 miljoen kilo, ruim onder het plafond van 150,7 miljoen kilo. De stikstofuitstoot komt volgens de berekening van het CBS uit op 477,2 miljoen kilo. Dat is 3,1% onder het nieuwe plafond van 489,4 miljoen kilo stikstof voor de totale veestapel, maar een stijging. Deze toename is vooral het gevolg van een hogere stikstofuitstoot door de melkveestapel, die met 278,7 miljoen kilo 3,2% hoger uitkomt dan in 2022.

Dit is vooral een gevolg van het hogere stikstofgehalte in de graskuilen van 2022 ten opzichte van 2021. Daarnaast nam de melkproductie per koe iets toe, waardoor ook de voerbehoefte toeneemt. Gemiddeld kwam de melkproductie op 9.055 kilo per koe per jaar, in 2022 was dit 8.970 kilo. Het aantal koeien was in het eerste kwartaal iets lager dan in 2022.

Daling fosfaatuitstoot

De fosfaatuitstoot door de melkveestapel was in het eerste kwartaal 72,5 miljoen kilo, 3,3% minder dan in 2022. Ook dit is voornamelijk een voereffect: waar het stikstofgehalte van het gras hoger lag, was het fosfaatgehalte juist lager.

Ook de stikstof- en fosfaatuitstoot in de categorie overig, waar vleesvee, schapen en geiten onder vallen, is toegenomen met respectievelijk 3,6% voor fosfaat en 5,5% voor stikstof.

Sinds dit jaar gelden op basis van de derogatiebeschikking nieuwe productieplafonds, gebaseerd op de productie in 2020. Het plafond geldt voor de totale veestapel, niet per sector. In 2025 worden deze productieplafonds verder aangescherpt naar 440 miljoen kilo stikstof en 135 miljoen kilo fosfaat. Zowel de stikstof- als de fosfaatuitstoot ligt in deze kwartaalrapportage nog ruim 8% boven de productieplafonds die in 2025 gaan gelden.

Lees meer over het stikstofbeleid

Beheer
WP Admin