Foto: Roel Dijkstra AlgemeenNieuws

Veenweideboer kan CO2 verzilveren in koolstofbank

Een vergoeding van € 400 tot € 700 per hectare voor het vasthouden van koolstof in de veenbodem, dat staat boeren die meedoen aan ‘Valuta voor Veen’ te wachten.

Het project gaat een volgende fase in, de markt voor koolstofcertificaten wordt opgezet. De eerste koolstofbank gaat van start in Friesland. De pilot Valuta voor Veen is uitgevoerd in Friesland en ook de provincie Utrecht gaat ermee aan de slag. Het project is een initiatief van natuur- en milieufederaties en is behalve in deze twee provincies ook in veengebieden in Noord-Holland, Zuid-Holland en Overijssel opgestart. Het is de bedoeling dat boeren die CO2-uitstoot voorkomen daar een koolstofcertificaat voor krijgen. Deze certificaten kunnen op een vrijwillige markt worden aangeboden.

Emissie-certificaten kopen

In de industrie is al sprake van een dergelijke markt, maar deze is niet vrijwillig, grote bedrijven moeten emissie-certificaten kopen om te mogen produceren. De verwachting van de natuur- en milieufederaties is dat de handel ten gevolgen van het Klimaatakkoord zal stijgen, omdat bedrijven, overheden en burgers hun CO2-uitstoot willen afkopen. Internationaal gebeurt iets soortgelijks ook: bedrijven compenseren hun CO2-uitstoot met name door bos aan te (laten) planten.

Klimaatakkoord

De nieuw op te zetten koolstofbank zou op regionale schaal hetzelfde moeten werken. De opzet hiervan wordt mede gefinancierd door de overheid uit de klimaatenvelop, het budget voor klimaatmaatregelen uit het klimaatakkoord. Hiervoor is € 425.000 beschikbaar.

Beheer
WP Admin