Zwanen in de De Beemster. - Foto: Wick Natzijl RundveeNieuws

Veel schade door knobbelzwanen in Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland vindt het teleurstellend dat knobbelzwanen nog steeds niet mogen worden afgeschoten. Woensdag sprak de Raad van State zich hierover uit.

Volgens de provincie is de jaarlijkse schade voor met name agrarisch ondernemers ruim € 600.000. Knobbelzwanen veroorzaken vooral schade in grasland. Zuid-Holland mag al sinds 2018 geen knobbelzwanen meer afschieten. Faunabescherming en Stichting Dierenradar vochten het faunabeheerplan van de provincie succesvol aan bij de rechter.

Ook risico voor andere zwanensoort

De Raad van State (RvS) boog zich dit jaar op verzoek van de betrokken partijen ook over de zaak. Volgens de RvS heeft het Zuid-Hollandse college het standpunt dat het doden van knobbelzwanen de enige oplossing is om schade te voorkomen “onvoldoende gemotiveerd en onvoldoende zorgvuldig voorbereid.” Faunabescherming en Dierenradar wijzen erop dat het afschieten van knobbelzwanen ook risico’s met zich meebrengt voor de kleine zwaan, een andere zwanensoort.

Uitspraak eerst bestuderen

De provincie zegt in een reactie de uitspraak te bestuderen, voordat het vervolgstappen zet. “Vanaf eind 2018 wordt er geprocedeerd over de knobbelzwanen en de bestrijding heeft sindsdien stilgelegen.” Destijds leefden er zo’n 13.000 knobbelzwanen in Zuid-Holland. De totale schade die Zuid-Hollandse agrarische ondernemers in 2018 ondervonden, was ongeveer € 13.000 per jaar. De uitgekeerde tegemoetkoming voor schade is inmiddels opgelopen tot meer dan € 600.000 per jaar, omdat er niet bestreden mag worden.

De provincie neemt het grootste deel van de schadepost voor haar rekening. Zuid-Holland is de provincie met veruit de meeste schade door knobbelzwanen. In heel Nederland is vorig jaar iets minder dan € 1 miljoen uitgekeerd.

Raad van State erkent schade knobbelzwanen wel

De Raad van State erkent overigens wel degelijk de dreiging van schade door knobbelzwanen, die met name in Noord- en Zuid-Holland leven. Het provinciebestuur moet in het faunabeheerplan beter motiveren dat die dreiging zich vooral voordoet in de maanden september tot en met december.

Zuid-Holland wil de knobbelzwanen verjagen en “binnen een grote groep enkele dieren” kunnen afschieten. “Gezien de enorme schade blijft de noodzaak om in te grijpen tegen knobbelzwanen bestaan. In overleg met de Faunabeheereenheid Zuid-Holland gaan wij kijken welke vervolgstappen we nemen. De uitspraak van de Raad van State zullen we daarbij uiteraard ter harte nemen.”

Beheer
WP Admin