Van Dam: peildatum staat als een huis - Foto: Roel Dijkstra AlgemeenNieuws

Van Dam: ‘Peildatum staat als een huis’

“De peildatum 2 juli 2015 staat als een huis.” Dat zei staatssecretaris Martijn van Dam woensdagavond in Zwolle voorafgaand aan een bijeenkomst met veehouders, over de impasse rondom de invoering van de fosfaatrechten.

Ook de verhandelbaarheid van de fosfaatrechten die hij in 2018 wil invoeren, staat volgens hem niet ter discussie. Van Dam is in de Zwolse IJsselhallen te gast bij LTO Noord om vragen te beantwoorden over de fosfaatrechten en de derogatie.

Van Dam noemt de derogatie uiterst belangrijk. “Het zou bizar zijn als we hem niet krijgen”, zegt hij, “want het is voor alles beter.” Hij vindt dat Nederland een goed verhaal heeft en verklaart dat hij het zeer oneens is met de Brusselse opvatting dat de fosfaatrechten ongeoorloofde staatssteun zijn.

Fosfaatproductie in 2017 cruciaal

Cruciaal is de fosfaatproductie in 2017. Die moet omlaag, maar Van Dam en LTO-vakgroepvoorzitter Kees Romijn geven nog geen duidelijkheid over de vraag hoe. Op de vraag of de veestapel al voor 1 april kleiner moet zijn, omdat dat de officiële teldatum van de veestapel is, antwoordt de staatssecretaris dat ‘de fosfaatproductie over heel 2017 van belang is’.

Volgende week vrijdag is er een ‘derogatietop’ met vertegenwoordigers van de sector. Welke dat precies zijn is nog niet bekend. Die derogatietop moet in ieder geval een hoofdlijn geven die in Brussel kan worden voorgelegd, aldus Van Dam. Maar een afgerond plan is dan nog niet te verwachten.

‘Derogatie voor 2018 binnen hebben’

Van Dam benadrukt dat ook in zijn oorspronkelijke plan de fosfaatproductie pas in 2018 onder het fosfaatplafond zou zijn. Dat blijft zijn doel. Zijn inzet in Brussel is om de derogatie vóór het jaar 2018 binnen te hebben. Hij wijst erop dat bij de vorige ronde, in 2014, die duidelijkheid er pas ver in het voorjaar was. Volgende maand is de eerste presentatie van Nederland in Brussel voor de Europese Commissie en het nitraatcomité, in het kader van de onderhandelingen over de nieuwe derogatie.

Romijn zegt zich ernstig zorgen te maken over de derogatie. Niet alleen vanwege de toekomst voor de gezinsbedrijven en de hele zuivelketen, maar ook omdat de duurzaamheidsagenda voor de melkveehouderij vertraging oploopt zonder derogatie.