Van Dam: grote impact actieplan op varkenssector - Foto: Bert Jansen VarkensNieuws

Van Dam: grote impact actieplan op varkenssector

Het Actieplan Vitalisering Varkenshouderij is uniek en getuigt van lef, maar het heeft grote gevolgen voor de sector. Dat zegt staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken bij de presentatie van het Actieplan Vitalisering Varkenshouderij door de commissie-Rosenthal.

“De conclusie dat het anders moet heeft grote consequenties. Namelijk dat misschien wel de meerderheid van de varkenshouders hun bedrijf zal moeten beëindigen. Dat is geen gemakkelijke boodschap, maar het getuigt ook van lef dat de sector dit onder ogen wil zien”, aldus Van Dam.

Nederland uniek in aanpak varkenshouderij

Nederland is het enige land waarin de sector zelf inziet dat het het verdienmodel waarin jarenlang zoveel mogelijk is geproduceerd is tegen zo laag mogelijke kosten een doodlopende weg is, zegt Van Dam. En het is het enige land waarin de sector zelf de regie neemt om het anders te gaan doen, volgens de staatssecretaris.

Hij vindt het belangrijk dat bedrijven zonder toekomstperspectief op een verantwoorde en zachte manier kunnen stoppen en dat bedrijven met toekomstperspectief worden ondersteund bij de veranderingen. De herstructurering van de varkenshouderij is van belang voor het economisch perspectief van de sector en voor de hele maatschappij, maar ook van belang voor het maatschappelijk draagvlak van de sector, vindt Van Dam.

Het actieplan

– Ketensturing, waarbij meer marktgericht geproduceerd wordt aan een onderscheidend product onder de naam Holland Varken

– Revitalisering en innovatie, waarbij oude en niet toekomstbestendige bedrijven worden gesaneerd en voldoende ontwikkelruimte komt voor de blijvers

– Kostenreductie, vooral bij waarbij via gezamenlijke mestverwerkingsplannen de kosten voor mestafzet worden gereduceerd

Trots dat 80% varkenshouders lid is van POV

Voorzitter van de Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) Ingrid Jansen is trots dat 80% van de varkenshouders zich heeft aangesloten. “Varkenshouders zijn individualisten pur sang. Het is goed te zien dat zij nu ook in zien dat samenwerking heel belangrijk is. Nu het plan er ligt, komt het punt van uitvoering. We moeten samen de schouders eronder zetten”, aldus Jansen.

Wat vindt de politiek van het plan? Lees de reacties

‘Plan is als fundering voor nog te bouwen huis’

Rien Nagel van de Raad van Bestuur van Rabobank benadrukt dat het plan geen wondermiddel is, maar dat het meer gaat om het feit dat er een gezamenlijke aanpak is die tot succes moet leiden. Hij ziet het als fundering voor het huis dat gebouwd moet worden. “Het wordt echt geen gemakkelijke weg. Het makkelijkste ligt achter ons: het maken van een plan”, zegt Nagel.

“Ons belang is groot. Er is welbegrepen eigenbelang. Er is betrokkenheid bij de bedrijven en de gezinnen, maar het is ook een belang vanuit de Rabobank om deze sector weer gezond te krijgen. We zijn geen charitatieve instelling, we willen echt de economie helpen”, aldus Nagel. Hij verwacht dat de herstructurering 5 tot 10  jaar in beslag zal nemen.

Markt gestuurde productie

Commissievoorzitter Uri Rosenthal benadrukt dat de varkenshouderij zich vooral moet gaan richten op markt gestuurde productie, waarbij niet de kostprijs centraal moet staan. Varkenshouders moeten meer gaan samenwerken met elkaar en in de keten. Daarnaast moet er onder het label Hollandvarken een onderscheidend product gemaakt worden.

Beheer
WP Admin