Foto: Ronald Hissink PluimveeNieuws

Unieke samenwerking in vleeskuikenvermeerdering

Duurzame huisvestings- en managementsystemen voor vleeskuikenouderdieren. Dat is het doel van een unieke samenwerking binnen de vleeskuikenvermeerderingssector, in de vorm van het project Breeders in Balance.

Een unieke samenwerking binnen de vleeskuikenvermeerderingssector leidde vorige week tot de officiële start van het project ‘Breeders in Balance‘ (BIB). In dit project werken de vermeerderingssector, periferie (toeleveranciers en afnemers) en het onderzoek (Wageningen UR) samen. Het doel van het project is het ontwikkelen van integraal duurzame huisvestings- en managementsystemen voor vleeskuikenouderdieren die ontworpen worden met het oog op verbetering van de belangrijkste uitdagingen binnen de gebieden dierwelzijn, milieu, diergezondheid (en antibioticagebruik) en (re)productie.

Het BIB-project is bijzonder, omdat de financiering tot stand is gekomen zonder bemoeienis van het Productschap voor Pluimvee en Eieren (PPE). De basis van het BIB-project is gelegd tijdens een brainstormsessie in april 2015. Daarna heeft Wageningen UR Livestock Research de ideeën uitgewerkt tot een projectplan. Branche-organisatie Pluimned heeft dit als PPS-project (Privaat-Publieke Samenwerking) ingediend bij Topsectoren Agri&Food om in aanmerking te komen voor cofinanciering door EZ.

Naast deze financiering zullen de vermeederingssector, via een AVV, en de periferie een bijdrage in geld en inspanning leveren. Het project is begroot op €1,44 miljoen voor vier jaar.

Financiering Breeders in Balance voorlopig vanuit EZ

Het eerste jaar zijn er nog geen experimenten en wordt €240.000 besteed binnen het project.

Voorlopig is er vanuit EZ financiering voor het eerste jaar en dat zal gebruikt worden om het project meer richting te geven om concrete onderzoeksplannen te ontwikkelen. In het tweede tot en met vierde jaar zullen diverse experimenten op kleine of praktijkschaal worden uitgevoerd. Verder wordt nagedacht over praktijkinventarisaties en -monitoring.

Bij de aftrap, donderdag 28 januari in het Zodiac-gebouw in Wageningen, waren vertegenwoordigers van de vermeerderaars van LTO/NOP en NVP, van Pluimned, onderzoekers van Wageningen UR Livestock Research en Wageningen UR Animal Nutrition en medewerkers van bedrijven in de periferie aanwezig. Toeleverende en afnemende bedrijven die in het project participeren zijn: Jansen Poultry Equipment, Aviagen-EPI BV, Cobb Europe BV, Hubbard Nederland, ABZ Diervoeding, De Heus Voeders BV, De Hoop Mengvoeders BV, PoultryPlus BV, Veterinair Centrum Someren, MSD Animal Health Nederland. Universiteit Utrecht neemt ook deel.

Beheer
WP Admin