Foto: Fotostudio Wick Natzijl AlgemeenNieuws

Uitstel voor deel boetes fosfaatreductieplan

Circa 1.000 melkveebedrijven krijgen uitstel voor het betalen van eventuele boetes voor te hoge melkvee-aantallen als hun doorgegeven wijzigingen eind april nog niet zijn verwerkt.

Het gaat daarbij om bedrijven die wijzigingen in hun referentieaantallen hebben doorgegeven die van belang zijn voor de fosfaatreductieregeling. Dat schrijft Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken aan de Tweede Kamer.

800 dossiers per week verwerken

In totaal 5.500 bedrijven hebben bij RVO.nl een zienswijze ingediend tegen de vaststelling van de referentieaantallen op 2 juli 2015 en 1 oktober 2016. RVO.nl verwerkt volgens Van Dam circa 800 dossiers per week. Hij verwacht dat eind april het overgrote deel is afgehandeld en geactualiseerd.

Boete na beoordeling dossier

Melkveehouders die volgens de eind april geactualiseerde gegevens van RVO.nl over de eerste periode van de GVE-reductieregeling niet voldoende dieren van het bedrijf hebben afgevoerd, krijgen een boete opgelegd. Voor naar schatting 1.000 bedrijven duurt de behandeling van de dossiers nog tot half mei. Met ZuivelNL is afgesproken dat de eventuele boete bij deze groep bedrijven wordt opgelegd, nadat de dossiers zijn beoordeeld. Voorwaarde is wel dat de meldingen tijdig en de zienswijzen uiterlijk op 21 april 2017 zijn ingediend.

Beheer
WP Admin