Landbouwgebied in de provincie Zeeland. Provincies hebben te maken met verschillende opgaven, omdat de situatie per provincie verschilt. - Foto: Henk Riswick AlgemeenNieuws

Uiteenlopende stikstofdoelen per provincie

Naar verwachting volgende week vrijdag een Kamerbrief met plannen per provincie rondom aanpak uitstoot stikstof.

Provincies krijgen te maken met ver uiteenlopende richtinggevende doelen, als het gaat om het terugdringen van de stikstofuitstoot. In een informeel overleg heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit woensdag 1 juni kaarten laten zien, waarop de richtinggevende doelen zijn getoond. Gemiddeld moet de stikstofuitstoot met 40% terug in geheel Nederland.

Opkoop landbouwbedrijven en onteigening

NRC schrijft vandaag op basis van ‘ingewijden’ dat in sommige gebieden de stikstofuitstoot 70 tot 80% omlaag moet en dat dat niet kan zonder bedrijven op te kopen. In feite komt dat overeen met wat minister Christianne van der Wal in de afgelopen maanden op verschillende gelegenheden heeft gezegd. “Sommige gebieden kleuren zo rood dat daar niet te ontkomen valt aan onteigening”, aldus de minister.

Provincies hebben te maken met verschillende opgaven, omdat de situatie per provincie verschilt. In de ene provincie is de stikstofuitstoot uit de veehouderij groter dan in andere provincies. Kustprovincies hebben meer te maken met stikstof dat afkomstig is van zee (onder andere van de scheepvaart) en oostelijke provincies hebben te maken met stikstofneerslag afkomstig uit het buitenland.

Perspectief landbouw

Minister Christianne van der Wal komt naar verwachting volgende week vrijdag met een brief waarin de richtinggevende doelen zijn vastgelegd. Hoewel de gedeputeerden van de 12 provincies deze week in grote lijnen zijn geïnformeerd, heeft het ministerie de getoonde kaarten, noch de inhoud van de brief gedeeld. De gedeputeerden weten nog niet precies wat er in de brief staat.

Tegelijk met de brief van Van der Wal moet er ook een brief komen van minister Henk Staghouwer (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit), die het perspectief voor de landbouw schetst.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier.

Het laatste stikstof nieuws op je mobiel.

Bekijk hier hoe je deze app vastzet op het startscherm van je mobiel.

Reacties

Beheer
WP Admin