Foto: Peter Roek AkkerbouwNieuws

Uireka onderzoekt Ultra Low Oxygen bewaring

Uienonderzoeksplatform Uireka onderzoekt alternatieven voor MH in de uienbewaring.

Behandeling van uien met Maleine Hydrazide (MH) is een breed toegepaste methode om spruitvorming tijdens de lange bewaring van uien te voorkomen. De toelating van dit middel wordt mogelijk ingetrokken. De werkgroep ‘Kiemrust’ van Uireka zoekt op basis van een desktopstudie naar mogelijke alternatieven voor MH. De keuze voor bepaalde rassen in combinatie met behandelingen en specifieke bewaar- en mogelijk teeltcondities lijken het meest kansrijk.

Verlaging zuurstofconcentratie

Het plan voor komend seizoen is om kleinschalige bewaarexperimenten uit te voeren met een aantal rassen met een verschillende spruitrustduur. Daarbij wordt gevarieerd in condities en behandelingen. Een van de alternatieven is de ULO (Ultra Low Oxygen) bewaring, zoals vaak toegepast bij opslag van fruit. Hierbij wordt de zuurstofconcentratie zodanig verlaagd dat de metabole activiteit van het product zo laag mogelijk is. Ook zal er gespeeld worden met de temperatuur en met de toepassing van ethyleen. Dit natuurlijke plantenhormoon kan een remmend effect hebben op spruitvorming.

Naast de bewaarsimulatie wordt ook een transportsimulatie gerealiseerd. Juist ná bewaring is net als bij aardappelen het risico op spruitvorming hoog.

Beheer
WP Admin