Uien zaaien in Drenthe. Waar de accountmanagers van De Groot en Slot een areaalafname van 6 à 7 % verwachten, schat André Boot van Hazera dat er dit jaar 12 tot 15% minder hectares worden gebruikt voor uien. - Foto: Koos van der Spek AkkerbouwNieuws

Uienareaal krimpt door concurrerende gewassen

Het uienareaal is in 2022 zo’n 10% kleiner dan vorig jaar. Het vorige uienseizoen was financieel geen feest en dit jaar lonkt vooral tarwe als concurrerend kansrijk gewas.

Waar de accountmanagers van De Groot en Slot een areaalafname van 6 à 7% verwachten, schat André Boot van Hazera dat er dit jaar 12 tot 15% minder hectares worden gebruikt voor uien. De krimp geldt voor gele uien, de markt voor rood is positief gestemd.

Twijfel bij telers

De handel in gele uien verliep in 2021 matig, legt Jaap Jonker van De Groot en Slot uit. Afland zat de uienprijs op krap 10 cent per kilo en dat ging daarna maar iets omhoog. Dat zorgt voor twijfel bij telers. “Zeker als je je tonnages niet haalt, want die heb je natuurlijk wel nodig om bij een gemiddeld prijsniveau een goed rendement te behalen, aldus Jonker. Gemiddeld is vorig jaar 49 ton per hectare geoogst en dat is iets onder het gemiddelde.

Vooral relatief nieuwe telers haken dan af, zo blijkt. Ze minderen of stoppen zelfs met de uien. Er zijn goede alternatieven beschikbaar, zoals graan. Sommigen verwachten ook hogere aardappelprijzen.

Meer kosten, meer risico’s

De kosten van de uienteelt zijn toegenomen en daarmee de risico’s ook. Tegen die risico’s lopen veel telers aan, ziet Boot. “In sommige gevallen is de situatie door de droogte penibel”, vertelt de uienspecialist. ​”Zeker als er na het zaaien regen is gevallen of is beregend, dan is daar op zavelgronden regelmatig een korst ontstaan waar plantjes niet doorheen kunnen groeien. Als je kunt, beregen dat dan. Korstbreken is vaak risicovol. Dat moet je per situatie bekijken.”

Kwart minder gezaaid in Zeeuw-Vlaanderen

Het areaal is landelijk 12 tot 15% kleiner dan vorig jaar, weet hij. De groei van 2021 (toen volgens CBS-cijfers 30.120 hectare was gezaaid) is dus ruimschoots teniet gedaan. In Zeeuws-Vlaanderen is wel een kwart minder gezaaid. Waterbeschikbaarheid is een groot probleem. Dat geldt ook voor Zuid-Limburg. In Brabant worden minder uien geteeld, omdat het nieuwe telers simpelweg tegenvalt. Boot: “Zomertarwe was niet aan te slepen. Ik denk dat er zo 10% meer tarwe komt. Dat is een aantrekkelijk gewas dit jaar.”

Ook het areaal plantuien nam niet toe, wat veel te maken heeft met de beschikbaarheid van uitgangsmateriaal. Voor de markt is dat uiteraard goed. Jonker: “Voor de eerste afland-uien wordt al € 12 of € 13 betaald per 100 kilo. Dus dat begint prima.”

Of dit het einde betekent van de groei in het uienareaal, betwist Jonker. Hij ziet nog voldoende mogelijkheden. Zo kunnen in het Oosten van het land meer uien worden geteeld.

Beheer
WP Admin