Mest scheiden aan de bron is een belangrijke eerste stap richting de productie van mineralen op maat. - Foto: Bert Jansen VarkensNieuws

Twintig aanmeldingen voor POV-mestcollectief

Bij de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) hebben zich twintig leden gemeld die belangstelling hebben om gezamenlijk de dikke fractie van hun varkensmest af te zetten. Op jaarbasis kan dit collectief 20.000 ton stapelbare mest aanbieden. Dat laat POV-vicevoorzitter Eric Stiphout desgevraagd weten.

De groep is divers. Er zitten bijvoorbeeld varkenshouders tussen die seizoensmatig mest scheiden en daarbij dikke fractie overhouden. Maar er zitten ook boeren tussen die gaan werken met een mestvrije stal, waarbij de urine en mest aan de bron worden gescheiden. Deze varkenshouders hebben jaarrond aanbod van stapelbare fractie.

Persoonlijk contact

De POV neemt met alle twintig geïnteresseerden contact op om te peilen onder welke voorwaarden zij collectief mest willen aanbieden. Ook wordt gezocht naar partijen die de stapelbare mest willen afnemen. Uiteindelijk is het doel om voor de POV-leden een gunstige overeenkomst te sluiten voor de mestafzet.

Het kan zijn dat na verloop van tijd nog meer varkenshouders zich aanmelden voor het collectief, zegt Stiphout. Er is contact met varkenshouders geweest die nog niet op de lijst staan. Het is natuurlijk ook mogelijk dat een deel van de twintig belangstellenden varkenshouders alsnog afhaakt. Vanuit de POV-achterban ontstond het idee om collectief mest aan te bieden.

Beheer
WP Admin