De POV wil de stapelbare fractie van de varkensmest bundelen en collectief afzetten. - Foto: Henk Riswick VarkensNieuws

POV wil dikke fractie varkensmest bundelen

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) zoekt varkenshouders die mest scheiden en de dikke fractie collectief willen afzetten.

De POV kreeg dit verzoek van een lid die op zijn bedrijf mest scheidt en contact heeft met een vijftal collega’s die hetzelfde doen. Daaruit ontstond het idee een club aanbieders te vormen, in de hoop een betere onderhandelingspositie te krijgen bij de afzet. De vraag naar de dikke fractie van varkensmest is er voldoende, volgens de varkenshouders.

POV-vicevoorzitter Eric Stiphout vertelt dat het gaat om een experiment. Hij weet ook niet wat het plan brengt en in hoeverre ze er met een collectief in slagen om de afzetkosten omlaag te krijgen. Stiphout: “We gaat het gewoon proberen.” De bedoeling is dat het collectief jaarrond dikke varkensmest kan leveren. Deelnemers mogen in heel Nederland zitten. Belangstellenden voor het collectief kunnen zich tot 10 juli melden bij de POV.

Reacties

Beheer
WP Admin