<em>Foto: Peter Roek</em> AlgemeenNieuws

Twence krijgt vergunning mestverwerking

De provincie Overijssel verleent Twence een omgevingsvergunning voor de bouw van een mestverwerkingsinstallatie in Zenderen. Het provinciebestuur legt kritiek van de gemeente Borne daarmee naast zich neer. Twence en LTO Noord, die nauw bij het project betrokken zijn, wachten nu af of een SDE-subsidie wordt verstrekt.

Ook is de vraag of critici die voorafgaand aan de vergunningsverlening zienswijzen hebben ingediend, naar de Raad van State stappen. Voorzitter Arjan Bonthuis van LTO Noord Zuid-Twente denkt dat de Raad van State dan voor het einde van het jaar wel met een eindoordeel komt. Critici betwisten dat het bestemmingsplan mestverwerking toestaat.

SDE-subsidie

De bedoeling is dat de fabriek medio 2017 gaat draaien. Jaarlijks kan de geplande fabriek 250.000 ton mest verwerken. De helft van het gewenste volume is al vastgelegd, aldus Bonthuis. Veehouders moeten volgens contract €19 per ton plus transportkosten betalen voor de verwerking, en komt uit een gebied van 25 km rondom Zenderen.

Voor de businesscase van de fabriek is het verkrijgen van een SDE-subsidie voor duurzame energie noodzakelijk. De laatste week van april hebben de initiatiefnemers hun aanvraag bij het ministerie ingediend. In principe wordt de subsidie toegekend in juni.

Dan moet de Raad van Commissarissen van Twence besluiten of de fabriek gebouwd gaat worden, of de uitslag van de Raad van State wordt afgewacht. De fabriek is volgens Bonthuis heel belangrijk voor de veehouderij in het Oosten van Nederland. De fabriek moet een kwart van het regionale overschot aan mest verwerken.

Gas

De fabriek zal volgens de initiatiefnemers voldoende gas produceren om 2.500 gezinnen een jaar lang van gas te voorzien. In de fabriek zal mest worden gescheiden in water, fosfaat, kali en stikstof.

Beheer
WP Admin