Foto: Mark Pasveer AlgemeenNieuws

Twee derde minder ammoniakuitstoot dan in 1990

De uitstoot van ammoniak door de landbouw is met 65% afgenomen sinds 1990. Dat meldt het Compendium voor de Leefomgeving (CLO), een database voor milieuzaken. De cijfers gaan tot 2017.

In de periode tot 2000 was de afname het sterkst. De oorzaken waren krimp van de veestapel, eiwitarm voer, afdekken van mestopslagen, emissiearm bemesten en emissiearme stallen. Emissiearm bemesten heeft het meeste effect gehad, volgens het CLO. Na 2000 werd de uitstoot minder snel teruggedrongen, ondanks extra maatregelen.

Nederland heeft Europese uitzonderingsstatus inzake NEC-plafond

In 2017 nam de uitstoot weer iets toe, als gevolg van hogere stikstofgehaltes in voer en mest van rundvee. De krimp van de veestapel in dat jaar kon dat niet compenseren.

Nederland overtrad mede hierdoor een in Europees verband afgesproken plafond van 128 miljoen kilo, het NEC-plafond, met 4 miljoen kilo. De landbouw is goed voor 114 miljoen kilo ammoniak in 2017. Nederland heeft een uitzonderingsstatus toegekend gekregen, zodat het niet in gebreke wordt gesteld in de EU.

Beheer
WP Admin