Foto: Mark Pasveer RundveeNieuws

Top FrieslandCampina kreeg 15% meer salaris

FrieslandCampina-bestuurders Hein Schumacher en Jaska de Bakker hebben 15,4% salarisverhoging gekregen.

De leden van de executive board van FrieslandCampina, Hein Schumacher en Jaska de Bakker, hebben vorig jaar maart een salarisverhoging van 15,4% ontvangen.Dit blijkt uit het coöperatie-jaarverslag (pagina 81). Tot die tijd ontvingen de twee bestuurders samen € 2,6 miljoen aan salaris. Na het verkrijgen van opslag ontvangen ze samen € 3 miljoen per jaar.

Salarisverhoging in financieel moeilijk boekjaar

Het extra salaris is uitgekeerd over de kortetermijnvergoedingen. De langetermijnbeloning en de pensioenbijstorting zijn gelijk gebleven.

Boekjaar 2018 was qua resultaten een van de moeilijkste jaren voor FrieslandCampina, als was de melkprijs redelijk.

Boekjaar 2019 pakte beter uit voor de onderneming, vooral dankzij eenmalige baten, zoals de opbrengst uit de verkoop van CSK Food Enrichment aan DSM.

Een overzicht van alle melkprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin