Tineke de Vries. - Foto: Jan Willem Schouten AkkerbouwNieuws

Tineke de Vries nieuwe akkerbouwvoorzitter LTO

Tineke de Vries is per 1 april de nieuwe voorzitter van de vakgroep Akkerbouw en Vollegrondsgroente bij LTO Nederland. Ze volgt Jaap van Wenum op, die aangaf geen derde termijn als voorzitter aan te gaan.

De Vries (55) is akkerbouwer in het Friese Hallum. In een statement van LTO laat ze optekenen: “Nederlandse akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt is uniek en heeft een mooie toekomst, daar ben ik van overtuigd. Onze ondernemers staan wel voor forse uitdagingen: hoe spelen we in op de wensen van de samenleving, steeds weer nieuwe wet- en regelgeving, grondhonger en een verdienvermogen dat onder druk staat? Ik ben vereerd dat ik met onze akkerbouwers, vollegrondsgroentetelers, ketenpartijen én andere plantaardige en dierlijke sectoren aan de slag mag voor onze mooie sector.”

Al langer actief

De Vries is al langer actief bij de landelijke belangenbehartiger, waar ze de portefeuille Bodem en Water voor haar rekening nam. Die post wordt nu tijdelijk waargenomen door voorzitter Sjaak van der Tak en verschillende andere bestuurders binnen de bestaande commissie op dit onderwerp. LTO Nederland gaat op zoek naar een nieuwe portefeuillehouder.

Beheer
WP Admin