Terug- en vooruit kijken op varkensbedrijf - Foto: Jan Willem Schouten VarkensOpinie

‘Terug- en vooruit kijken op varkensbedrijf’

Een bedrijfsanalyse helpt mij om alle kosten- en opbrengstposten nog eens goed te duiden.

Afgelopen maand heb ik Abraham gezien en dat natuurlijk flink gevierd. In de eerste plaats omdat het niet vanzelfsprekend is dat je in puike gezondheid samen met een fijn gezin deze mijlpaal haalt. Daarnaast omdat je graag een feest geeft waarvan je familie, vrienden en buren getuige zijn. Het is een goed moment om stil te staan bij wat geweest is en wat komen gaat. Het eerste is historie en het tweede heb je slechts deels in de hand.

Bedrijfsanalyse laten maken

Ik wil er gelijk voor tekenen wanneer het leven in gelijke trend doorgaat: privé dik tevreden. Zakelijk wat minder, maar in feite is dat maar bijzaak. Geluk zit niet in bezit, aanleg pensioenvoorziening of uiterlijk vertoon. Een flinke varkensdip hebben we net achter ons. Het heeft een flink gat geslagen en er zijn veel fouten gemaakt. Als ondernemer ben je eindverantwoordelijk, dus een spiegel is de beste investering om deze fouten onder ogen te zien.

Omdat mijn spiegel wat beslagen was, heb ik voor het eerst een bedrijfsanalyse laten maken. Ik wist wie dat het beste kon uitvoeren en heb Paul Bens van DLV gevraagd of hij deze op wilde stellen. Het resultaat ligt er en ik ben er blij mee. Niet dat er veel nieuws in staat, heb immers geen jaren onder een steen gelegen. Het is veel meer dát het zwart op wit op papier staat. Juist daardoor heb ik nu stappen gezet die ik voorheen wel in het achterhoofd had, maar bleef uitstellen.

Meer aandacht voor kosten mestafzet

Elke kosten- en opbrengstenpost heeft zijn eigen dimensie gekregen in het rapport. Kosten zijn vrijwel allemaal op aanvaardbaar peil, enkel de mestafzetkosten verdienen meer aandacht. In plaats van berusting bij het huidige systeem van wekelijkse mestafvoer tegen dagprijs, ben ik nu met meerdere partijen in gesprek om in navolging van bouw, fokkerij, energie en voer ook hier zelf regie in te nemen. Verwerking op het eigen erf ligt dan het meest voor de hand.

Ingestoken op buitenlands welzijnsconcept

De opbrengsten waren redelijk, maar ook hier zijn we inmiddels ingestoken op een buitenlands welzijnsconcept, wat een enorme dimensie binnen het bedrijf geeft. Het is pionieren, maar het kan zomaar zijn dat we over een tijdje geen enkele ingreep meer toepassen bij onze dieren.

Tot slot lag het aantal biggen ondermaats. Geen probleem wanneer ze tegen forse conceptvergoeding weggaan, maar er zit ruimte. Ook dit hebben we met frisse energie opgepakt, wijzigingen doorgevoerd in fokkerij en meer periodieke monitoring op essentiële onderdelen. Als verzorger van de dekstal is het aantal wekelijkse worpen mijn verantwoordelijkheid. Zo zijn ook voor de andere verzorgers hun verantwoordelijkheden in beeld gebracht en dat maakt dat we veel korter op de bal spelen.

Abraham is dan wel 50, maar ik leef alsof ik amper op de helft ben.

Beheer
WP Admin