AkkerbouwAchtergrond

Tarweoogst op volle toeren

De Hongaarse graanoogst is in volle gang. Vrijdag 10 juli oogstten we met drie combines op een kipper.

Ik behartig al ruim een jaar de belangen van een buitenlandse vriend en zakenman. Deze investeerde in grond nabij het Tiszameer en teelde er dit jaar tarwe. Hij is gespeend van enige kennis op het gebied van de Hongaarse landbouw en de handelsstructuur. Daarom zorgde ik ervoor dat hij kon rekenen op kwaliteitszaaigoed, -mestoffen en -sproeistoffen. De benodigde bespuitingen zijn uitgevoerd door een loonsproeier met een zelfrijdende spuit van John Deere. Aangezien de grond een kleine 100 kilometer hiervandaan ligt, moest ik mij inburgeren in de situatie aldaar. Loonwerk en andere zaken dienden ter plaatse te worden georganiseerd. Achteraf gezien kan ik stellen dat alles erg vlot is verlopen, en dat we van een prima start kunnen spreken.

Kiptransport

Een akkerbouwer die zelf 950 hectare graangewassen teelt, wilde voor de oogst zijn drie combines best inzetten. Afgelopen vrijdag was het zover, de oogst kon beginnen. Het betreft percelen van ongeveer 60 hectare waar deftig kiptransport niet op kan komen. Daarom moest ik met mijn kipper het graan afvoeren naar een overlaadplaats bij een naburig akkerbouwbedrijf. Van daaruit gaat het naar de graanopslag op mijn bedrijf. Het was een niet te onderschatten organisatie die perfect verliep.

Bekijk de fotoreportage

Beheer
WP Admin