Foto: Mark Pasveer AkkerbouwNieuws

Tagetes heeft duidelijk duureffect op aaltjes

Tagetes als groenbemester ingezet tegen het wortellesieaaltje Pratylenchus penetrans in een veenkoloniaal bouwplan met 1 op 2 aardappelen heeft een langjarig positief effect op de aardappelopbrengst.

Dat vertelde WUR-onderzoeker Johnny Visser op de Groenbemesterdag georganiseerd door Innovatie Veenkoloniën. In 2016 zijn voor het meerjarig onderzoek na een wintergerst op een perceel met een P. penetrans-besmetting verschillende groenbemesters gezaaid.

Japanse haver en een groenbemestermengsel

Naast Tagetes zijn ook Japanse haver en een groenbemestermengsel in de proef meegenomen. Japanse haver is geen waardplant voor Pratylenchus penetrans. Uit grondonderzoek bleek dat de vroeg gezaaide Tagetes de populatie P. penetrans terugbracht van zo’n 300 per 100/ml grond naar vrijwel nul.

Hogere opbrengst zetmeelaardappelen

Bij braak en Japanse Haver was er een veel geringere natuurlijke afbraak, het mengsel vergrootte de populatie. De volgteelt zetmeelaardappelen reageerde positief op de Tagetes als voorvrucht. Maar ook in de tweede volgteelt, in 2019, leverden de zetmeelaardappelen op dit object een betrouwbaar hogere opbrengst dan in de objecten met Japanse haver, braak of het mengsel.

De Seresta en Festien zetmeelaardappelen leverden gemiddeld een knolopbrengst van 60 ton per hectare tegenover 50 ton op het braakobject.

Beheer
WP Admin