Foto: Bert Jansen AlgemeenNieuws

STIVAS wil 1.000 extra hectares ruilen

De Stichting ter Verbetering van de Agrarische Structuur (Stivas) heeft in het eerste halfjaar van 2018 in totaal 359 hectare ruilverkaveling in Noord-Holland gerealiseerd.

De stichting wil in 2021 de hoeveelheid te verruilen hectares verhogen met 1.000.

Stivas betaalt een gedeelte van de kosten van de ruilverkaveling, met POP3-subsidies en geld van de provincie Noord-Holland. Ondernemers ontvangen een vergoeding van 40% met een maximum van € 800 per hectare.

De doelstelling voor het eerste halfjaar van 2018 om 325 hectare te verruilen, heeft Stivas dus ruim behaald. Hiervoor heeft de stichting € 56.381 aan kadaster- en notariskosten betaald. Er wordt een verzoek ingediend bij RVO.nl om meer kavels te mogen ruilen.

Beheer
WP Admin