Een boerderij met schade na een aardbeving in Groningen. - Foto: Koos van der Spek AlgemeenNieuws

Steun voor bijna honderd boeren in aardbevingsgebied Groningen

Bijna honderd boeren die te maken hebben met de gevolgen van gaswinning in Groningen, krijgen steun via het zogenoemdeAgroprogramma.

Ondernemers kunnen met dat initiatief van de aardbevingsgemeenten, de provincie Groningen en het Rijk financiële hulp krijgen bij investeringsvraagstukken. Ook kunnen ze advies inwinnen over zaken als bedrijfsopvolging, stikstof, asbest, bedrijfsverplaatsing en psychische problemen.

Aan de slag met toekomst bedrijf

Door de langdurige en complexe afhandeling van schade en versterking, is bij veel boeren in het aardbevingsgebied de ontwikkeling van hun bedrijf stil komen te liggen doordat ze investeringen uitstellen. Ondersteuning is dan ook welkom, aldus het Agroprogramma. Dat onderhoudt nauw contact met Instituut Mijnbouwschade Groningen en de Nationaal Coördinator Groningen, verantwoordelijk voor respectievelijk schadeherstel en versterking. Boeren kunnen met consulenten van het programma aan de slag met de toekomst van hun bedrijf.

Het Agroprogramma werd ruim twee jaar geleden opgericht. Meerdere bedrijven hebben inmiddels subsidie gekregen. Vertegenwoordigers van de overheden en de agrarische sector hebben maandag op het bedrijf van agrariër Rienk Prins in Middelstum de afspraken bekrachtigd met een convenant.

Beheer
WP Admin