Foto: Hans Banus AlgemeenNieuws

Staf wil inzage in stikstofbrieven overheid

Stichting Agri Facts (Staf) en het Mesdag Zuivelfonds willen inzage in brieven van de rijksoverheid over het ammoniakbeleid.

De organisaties hebben gezamenlijk een WOB-verzoek ingediend bij het ministerie van LNV en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ze vragen daarin om inzage in de correspondentie van deze ministeries met partijen die een belangrijke stem hebben (gehad) in de totstandkoming van het ammoniakbeleid. Staf wil de onder meer de brief- en mailwisselingen met de onderzoeksinstituten RIVM, Wageningen UR, TNO en PBL. Ook correspondentie met regionale overheden zoals provincies en natuurorganisaties is opgevraagd.

Inzage vanaf 1990

Staf wil inzage vanaf het jaar 1990, het jaar waarin het huidige ammoniakbeleid zijn aanvang had. Het ammoniakbeleid leidt volgens STAF en het Zuivelfonds al zo’n twintig jaar tot veel vragen over de effectiviteit en schadelijke neveneffecten van maatregelen. Ze verwachten via het WOB-verzoek antwoorden te krijgen.

Analyse gegevens stikstof- en ammoniakuitstoot

Het Zuivelfonds heeft eerder samen met Stichting Stikstofclaim gegevens opgevraagd bij het RIVM over stikstof- en ammoniakuitstoot van bedrijven. Die gegevens zijn begin januari vrijgegeven als uitkomst van een juridische procedure en worden nu geanalyseerd.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier. En Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Kijk gratis het webinar hierover terug

Beheer
WP Admin