AlgemeenAchtergrond

Stabiel goede markt voor slachtkoeienvlees

De slachtkoeienmarkt blijft gunstig voor de melkveehouderij.

De vleesprijzen zijn de laatste week vrijwel niet veranderd ten opzichte van de week ervoor. Zowel op de Leeuwarder markt van afgelopen donderdag als op de veemarkt van gisteren in Bunnik bleven de noteringen stabiel. Maar het prijsverschil met een jaar geleden is wel 15 tot 20 cent per kilo.

Daarbij is in de eerste twee-, tot tweeënhalve maand van dit jaar aanmerkelijk meer geslacht dan in dezelfde periode vorig jaar. De laatste weken vlakt het verschil af. Bij gelijkblijvende prijzen kan dit duiden op toch een afnemende vraag naar rundvlees. Vooralsnog blijven prijzen en vraag goed.

Prognose: stabiele prijzen.

Beheer
WP Admin