Tijdens het debat over de luchtkwaliteit vroegen PvdD en SP om niet alleen naar stikstof, water en klimaat te kijken, maar ook naar geuroverlast en luchtkwaliteit. - Foto: Hans Prinsen AlgemeenNieuws

Staat werkt aan schadevergoeding voor geuroverlast veehouderij

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is met omwonenden van veehouderijbedrijven in gesprek over een schadevergoedingsprocedure vanwege de geuroverlast die ze ondervinden.

Dat zegt staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat tijdens een debat in de Tweede Kamer.

De rechtbank in Den Haag oordeelde vorig jaar dat de Nederlandse staat acht omwonenden van veehouderijbedrijven onvoldoende beschermt tegen geuroverlast, doordat de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) onvoldoende werkt.

Hoger beroep tegen uitspraak geuroverlast

De Staat ging in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter. Reden is volgens Heijnen niet zozeer dat de overheid vindt dat de burgers die de rechtszaak aanspanden onterecht in het gelijk zijn gesteld, maar meer om het oordeel van het gerechtshof te kunnen gebruiken voor het verbeteren van de Wgv.

Heijnen: “De rechtbank in Den Haag heeft een wet onrechtmatig verklaard die democratisch tot stand kwam. Dat is heel ingrijpend. Het is alleen daarom al van belang dat een hogere rechter, het gerechtshof in dit geval, een oordeel geeft over de geconstateerde onrechtmatigheid en de schending van het Europees verdrag van de rechten van de mens.”

Overleg met burgers over geuroverlast

De overheid is al wel begonnen met het uitvoeren van het vonnis van de rechtbank. De gesprekken tussen het ministerie en de acht betrokken burgers over schadevergoedingsprocedure is daar onderdeel van. Dat laat volgens Heijnen zien dat het de overheid niet te doen is om een hoger beroep in te stellen tegen burgers, maar om de impact van de uitspraak van de rechter.

SP-Kamerlid Sandra Beckerman hamert er bij de staatssecretaris op om niet in hoger beroep te gaan in de zaak, nu burgers in het gelijk zijn gesteld.

‘Sta verplaatsen veehouderijen niet toe’

Tijdens het debat over de luchtkwaliteit vroegen PvdD en SP om bij het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) niet alleen naar stikstof, water en klimaat te kijken, maar ook naar geuroverlast en luchtkwaliteit. Eva van Esch (PvdD) vraagt om bij de gebiedsaanpak geen verplaatsingen van veehouderijbedrijven toe te staan. Ze vreest dat bedrijven verplaatst worden bij natuurgebieden, maar terechtkomen in gebieden met bewoning, waardoor er fijnstof- en geurproblemen kunnen ontstaan.

Niemand mag voor verrassingen komen te staan. De boer niet, de burger niet

Staatssecretaris Heijnen wijst erop dat in de startnota staat dat er door het beleid geen verslechtering mag optreden in luchtkwaliteit en effecten voor de volksgezondheid. Heijnen is het met de politici eens dat er integraal naar alle vraagstukken tegelijk moet worden gekeken. “We moeten ervoor zorgen dat niemand voor verrassingen komen te staan. Boeren niet, maar ook bewoners niet”, aldus Heijnen.

Lees meer over het stikstofbeleid

Reacties

  1. Een rechter die een wet onrechtmatig verklaard ? Ik dacht dat een rechter alleen toetst aan de wet en niet de wet zelf ter discussie mag stellen. Dit zeiden ze tenminste met het stelen van de 10 % varkensrechten in de wet herstructurering varkenshouderij.

  2. gaat voedsel prijs van zelf omhoog wat ze niet willen
    dus schieten ze weer in eigen voet
    maar ja dat zijn ze gewent tot ze niet meer kunnen lopen
    dat moment komt ook nog

Beheer
WP Admin