Foto: Bart Nijs AlgemeenNieuws

Sproeiverbod op Veluwe en in deel Brabant

Waterschap Vallei en Veluwe verbiedt vanaf woensdag 5 juni het gebruik van oppervlaktewater uit beken, sloten en kanalen. Waterschap Brabantse Delta verbiedt hetzelfde voor de zandgronden rond Tilburg, Breda en Bergen op Zoom.

Boeren en particulieren mogen niet meer sproeien met water uit de watergangen. Ook het drenken van vee en industrieel gebruik van oppervlaktewater is verboden.

Het verbod is volgens de waterschappen nodig omdat het waterpeil snel zakt door verdamping en een tekort aan regen. In een aantal beken staat het water alweer helemaal stil. Dat zorgt voor schade aan oevers, flora en fauna.

Sproeiverbod voor onbepaalde tijd

De zandgronden van Vallei en Veluwe en West-Brabant behoorden vorige zomer tot de droogste gebieden van Nederland. Daardoor stond het grondwater aan het begin van het groeiseizoen dit voorjaar al te laag, terwijl er ook weinig water in de sloten en kanalen stond. Het sproeiverbod moet ervoor zorgen dat het grondwater niet nog verder wegzakt.

Het sproeiverbod geldt voor onbepaalde tijd. Op de Veluwe geldt het verbod niet voor stroken landbouwgrond direct langs de Rijn, de IJssel en de Randmeren.

Beheer
WP Admin